Газалхои хофизи шерози. газалхои хофизи шерози

Газалхои хофизи шерози Rating: 6,8/10 506 reviews

Хофизи Шерози (1321

газалхои хофизи шерози

Хофизи Шерози updated the community photo. Ман тарки ишкбозию согар намекунам, Сад бор тавба кардаму дигар намекунам. Зи дастуру ганчур в-аз точу тахт, Зи каммиву бешиву нокому бахт. Таярони мурғ дидӣ; ту зи пойбанди шаҳват Бадар ой, то бубинӣ таярони одамият! Бидех, то бигуям ба овози кай, Ки Чамшед кай буду Ковусу Кай? Ба акидаи Бозор Собир: Точикистон, Точикистон. Ба шеъри Ҳофизи Шероз мегӯянду мерақсанд, Сияҳчашмони Кашмириву туркони Самарқандӣ. Точикистони бузург имруз дарахти пурсамареро мемонад, ки шохахои пуркуввату бузургаш сояафкани хар гулу гиёхи арзандаи уст ва мевахои рангину лазизаш мардуми бонангу номус ва бодонишу баори он машхури дунё гаштаанд.

Next

Шеърхои Ошикона

газалхои хофизи шерози

Прах у твоих дверей к глазам своим прижму — о, сладость! Именно поэтому, с нашей точки зрения, государство вынуждено вмешиваться в традиционные взаимоотношения народа в обществе и общине. Зи рахмаш ногирифта,рафт холи, Ба Микоил расид,ин амри Оли. Худи хамин сол аз тариќи озмун муаллимаи калони кафедраи педагогика ва равоншиноси интихоб шуд. Однако европейские и американские философские школы в республике до сих пор исследуются. Меъмор и ва санъати тасвир и Муси ки ва театр Дар Точикистон 15 муассисахои театри ва 5 консерти фаъолият доранд. Бо дустон музояка дар умру мол нест, Сад чон фидои ери насихатниюш кун.

Next

Чумхурии Точикистон

газалхои хофизи шерози

Ишқро дар ҳастии худ зинда дор, Талху ширин комронӣ бигзарад. Намонад ба зиндони дузах асир, Касеро, ки бошад чунин дастгир. Суфиен чумла харифанду назарбоз, вале З-ин миен Хофизи дилсухта бадном афтод. Чойгохи ин сарзамин хануз дуруст ошкор нашудааст. Kennedy and the young people of America. Дар соли 2011 дар Ч ум х урии То ч икистон 952 корхонаи саноат и арзи ву ч уд мекард аз байни онхо 10,2% кор намекарданд. Сугду Бохтар Балх дар замони хукуматдории Хахоманишихо 558 — 330 то милод — яке аз хšaθra ё шахрхои кишвархои Ориёно шудаанд.

Next

Хофизи Шерози

газалхои хофизи шерози

Ман истода то кунамаш чон фидо чу шамъ, У худ гузар ба ман чу насими сахар накард. Ҳофиз, ки дар байни онҳо аз ҳама хурд буд, бо модараш дар Шероз монд. Long island seafood cook book. «Русский язык и литература в национальной школе» + + + 12. Аз ин ру, ба сахтиву зори хам бошад, зиндагии Хофиз асосан дар Шероз гузаштааст ва дар тамоми умри худ ду бор ба Язд, як бор ба Исфахону Хурмуз ба сафар баромадани уро мухаккикон тахмин мекунанд. Уро бо ин максад даъват мекунанд. The genesis of the common market.


Next

газалхои хофизи шерози

газалхои хофизи шерози

Гуфтам магар ба гиря дилаш мехрубон кунам, Дар санги хора катраи борон асар накард. Ва инчунин Барои устувор намудани пояхои истиклолияти милли ва бунёди давлати пуриктидори демократи, ва эхёи дурахшонтарин арзишхои тамаддуни бузурги ниёгонамон масъулияти бузурге ба душ дошта бошед. Ниҳон дар хеш месӯзӣ, Алови дил надорад дуд. Имруз, ширкатхои гуногун хизматрасониро дар бозори алокаи мобилии телефонии Точикистон ба сомон расонида истодаанд. Як-ду рӯзе сабр кун, эй ҷони барлабомада, 3-он ки хоҳам дар ҳузури дӯст биспорам туро.

Next

Ҳофизи Шерозӣ. Саду як ғазал [DJVU]

газалхои хофизи шерози

Сурохи гиряву барбат фигон кард. Вале, бо вучуди он, Точикистон нисбат ба дигар чумхурихои шурави аз чихати таъмини манзили истикомат, музди миёнаи маош, муассисахои илми, маориф, фарханг, шумораи бекорон ва диг. Дида бикшой ки ба холи табох омадаем. Ба қавли муаллифи тазкираи «Хизонаи Омира» Ғуломалихони Озод, фарзанди калони Ҳофизи Шерозӣ, ки Шоҳнуъмон ном доштааст, дар Ҳиндустон фавт карда будааст. Ҳотамова Муқаддима Дар ин дастури таълим, ки ба Шумо пепшиҳод гар-дидааст, саволҳо ва ҷавобҳо оиди масъалаҳои муомилоти пул, қарз, бонкдорй шарҳ дода шудаанд.

Next

ҲОФИЗ

газалхои хофизи шерози

Хофиз ва шахсияти ин сухансарои номи диккати бисёр бузургони чахонро ба худ чалб кардааст. И теперь еще я вижу: всходит пурпурный тюльпан — Не из крови ли Фархада в страсти к сладостной Ширин? Как сегодня формируется светское сознание в современном таджикском обществе? Ёри ман он, ки лутфи Худовандро ба хакикат канор нест, В-ар хаст, пеши ахли хакикат канори ўст. Шоди чу надид ин дили гамдида, чи суд? Ватане, ки хар хасу хору хоки он бошандагонашро мукаддасу гиромист. Лутфе куну тири дигарам сўйи дил андоз, К-он тири нахустин, ки зардй бар ч,игар афтод. Агар мумкин бошад дар бораи худ ягон маълумоте медодед.


Next

Ҳофиз — Википедия

газалхои хофизи шерози

«Таджикский язык и литература» Бакалавр + + + 2. Зарнигор: Итикбол мегирем, суруди Точикистон дар ичрои донишчу! Ту дар хобу хаёли ман Саропо ғарқаи нурӣ, Валекин аз висоли ман Чаро дурӣ, чаро дурӣ? К нам не причастен стражи начальник, нам запрещенья нет! Суннатулло: Эй, ошики шеъру сухан, махфили донишчу бие, В-эй лоики назму кухан, махфили донишчу бие. Дар Осиёи Миёна дини ислом чори шуда забони араби умуми гардид. Дар маҳаллае, ки Ҳофиз мезист, дӯконе буд, ки онҷо аҳли адаб ҷамъ шуда, муошира ва базми сухан меоростанд. Мекунам шукри каму бисёри ту, Мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. Акнун донишчуёни метавонанд озодона бо ин забонхо харф зананду фархангу, маданатияти волоимиллати худро ба чахониён муаррифи намоянд. Ма к олаи асос и : Давлати Сомониён Дар садаи X милоди, дар замони хилофати сулолаи Аббосиён, амирони сулолаи Сомониён, ки аз хонаводае точик буданд бархоста, бар Вароруд Варазруд у Мовароуннахру Хуросон фаромонраво гаштанд.

Next