Сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры. Дайте названия 5

Сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры Rating: 6,8/10 1355 reviews

'диск восстановления xp скачать торрент'

сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры

Я такім быць не магу, хоць вандрую па ўсім свеце адзін, без павадыра. Завальня і сляпы Францішак сядзелі ля агню, размаўляючы пра знаёмых суседзяў, пра багатых і бедных, пра жабракоў, што блукаюць па свеце, пра шчаслівае жыццё, аб прадказаннях і дзівах незразумелых. Размовы іх, смуючыся ў маёй галаве, нагадваюць, як рознымі дарогамі ў жыццёвым віры ўсемагутнасць Божая вядзе нас да вечнасці, дзе мы чакаем адпачынку, уцехі і ўзнагароды. Несканчоныя слёзы і нараканні маці мае, калі быў яшчэ ў яе ўлонні, паўплывалі на ўсю маю натуру. Падышоў да мяне і кажа: — Я бачыў справа ад гэтых лясоў, на гары мураваны палац. У маім уяўленні яны паўстаюць у выглядзе нейкіх страшных і дзіўных духаў.

Next

Дайте названия 5

сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры

I як сумна слухаць показкі тых паноў, якія, жывучы заўсёды сярод вясёлых забаваў, хочуць паказаць свой розум і іншых пацешыць! Ён ясны і халодны, як кавалак золата, з пагардаю пазірае на сваіх падданых, якія мусяць, як пчолы, дзеля яго выгоды і ўцехі збіраць па лугах мёд. Да захаду сонца я буду далёка. Любіў самотна блукаць па гарах і лясах, кожнае дрэўца і красачка жывілі мае мары. У хаце, пад саламянай страхою, жыве Сын Цярпення. Чаму ж ён не прыйдзе да Бога: заступніцтва Божае ўваскрашае надзеі. Твар апалены сонцам і бледны, нібыта змучаны доўгім падарожжам. I яшчэ болей скажу: люблю слухаць шум ветру, люблю глядзець на хвалі чорных хмараў і на пажары перуноў.

Next

'диск восстановления xp скачать торрент'

сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры

Ад яго я даведаўся, што ў жыцці паспытаў ён гора на ўсю поўніцу. Шумелі вакол лес і дождж з градам. Гэты ўсім сэрцам прывязаўся да таго кутка зямлі, які корміць яго і апранае. Усюды яна была маёй адзінаю марай. Госпад супакоіў бы ягоны смутак.

Next

Дайте названия 5

сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры

Здаецца, грымоты і маланкі не палохаюць яго, а забаўляюць. Бярозавыя дровы гарэлі ў печы. Я — Сын бацькоў, гнаных Бураю і Неспакоем. Не выгнанне хвалявала і не давала спакою ягоным думкам, а іншае разуменне шчасця. Як хутка прамінуў той час, калі я ведаў толькі палі і гаі, якія аружалі ўбогі дамок бацькоў маіх. Ён, здаецца, на гэта не зважае. Жывеш на свеце, не бачачы яго.

Next

Родныя вобразы / Я. Баршчэўскі. «Сын Буры»

сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры

Вырашыў я высока, далёка ляцець і пабачыць, што дзеецца на свеце. Мой павадыр, не бачачы нідзе блізка ані карчмы, ані вёскі, пагнаў каня да густога лесу, каб, прынамсі, схавацца ад залевы пад дрэвамі. У багатым палацы, абкружаным мноставам лёкаяў і лісліўцаў, жыве Сын Шчасця. Моцны мароз замаляваў узорамі шыбы. Але яго дзіўнае імя і сумнае апавяданне так запалі ў мае думкі, што колькі начэй, уяўляючы дзіўны характар гэтага чалавека, не мог я заснуць. Я, накрыўшы галаву плашчом, шатамі густое яліны тварыў малітвы. Калі б ты меў вочы, сляды пакут на маім твары шмат сказалі б табе пра маё жыццё.

Next

Дайте названия 5

сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры

Іх размовы толькі пра сабак і коней. . Будучы сляпым, не бачу іхніх твараў і постацяў. Пераплываў моры, — шумныя хвалі не маглі заглушыць яе журботнага спеву. Будзе туляцца па ўсім свеце і ўсюды пакутаваць. Але ты знікла, і я блукаю па волі буры! Бачу вакол ваду і цёмныя лясы, рог паляўнічага і стрэлы часам толькі даносяць вестку пра блізкіх гасцей.

Next

Дайте названия 5

сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры

Я нарадзіўся з адзнакаю няшчасця на чале. Ты спаткала мяне ў той час у сукенцы вясёлкавых барваў і з кветкамі на галаве, з высокіх гор паказала ты мне далёкі свет, над якім пад аблокамі луналі арлы. Вось ужо вецер разагнаў аблокі. Па дарозе ідзе ціхай ступою да нас. Мой бацька не разарваў жалезных кайданаў, якія колькі год упіваліся ў яго рукі і ногі. У дарозе напаткала мяне бура, лінуў дождж, падзьмуў моцны вецер. .

Next

Дайте названия 5

сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры

. . . . . .


Next

Родныя вобразы / Я. Баршчэўскі. «Сын Буры»

сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры

. . . . .

Next

'диск восстановления xp скачать торрент'

сачыненне алегарычны сэнс вобраза плачки и сына буры

. . . . . .

Next