Читать в адамчык урок арифметики. Урок арыфметыкі

Читать в адамчык урок арифметики Rating: 7,6/10 791 reviews

Подробней про уроки арифметики вячеслав адамчик читать онлайн на koreaboo.global.ssl.fastly.net.ua.

читать в адамчык урок арифметики

Аднойчы яна разам з вучнямі едзе ў лес на нарыхтоўку дроў. Я ішоў па гэтым лісці — яно чуйна і мякка шапацела пад нагамі. Толькі адна Часлава Карлаўна — маладзейшая за ўсіх, далікатная з твару, з прыгожым, дзіўным для мяне прозвішчам — Вератынская — прыходзіла ў школу кожны дзень па-новаму і хораша адзетая. Але мне хораша ад гэтых думак, асабліва раніцай, калі я адкрываю вочы і раптам успамінаю яе — і гляджу ў яснае акно, уяўляючы новы дзень, блізкасць зімы, празрыстага марозу, зыркага, пякучага снегу, сініх ценеў на снезе і зноў яе — Чаславу Карлаўну. Пад фуфайкай у жанчыны ціха драмала, мякка закрываючы вочы, марская свінка. Мы ўцякалі і толькі тады нарэшце прыгадвалі, што гэта за ўчарашняе выбітае акно.

Next

Подробней про уроки арифметики вячеслав адамчик читать онлайн на koreaboo.global.ssl.fastly.net.ua.

читать в адамчык урок арифметики

Ужо аднойчы за акном марудна сыпаўся густы снег — у класе стала цёмна. Над дарогаю калыхаўся, мроіўся ранні верасень. Але, пэўна, і цяпер я не сказаў бы ёй пра тое, што я яе любіў, любіў з неразважнай, смешнай дзіцячай затоенасцю. Я стаў адчуваць адзіноту, сумную шэрасць апошніх дзён восені і нейкую невыразную тугу, што Часлава Карлаўна не прыйдзе ніколі, хоць хімічка казала, што Часлава Карлаўна хутка выздаравее, што з бальніцы ўжо выйшаў яе сын, — але мне невядома чаму не верылася, і я думаў, што Часлава Карлаўна ніколі не будзе ведаць, што я яе любіў і што яна для мяне была самаю прыгожаю на свеце. За ёю наперабой пацягнуліся дзеці. Я ішоў па гэтым лісці — яно чуйна і мякка шапацела пад нагамі. На другі дзень у нашым класе замест арыфметыкі была зноў фізкультура.

Next

Книжная полка: В.Адамчык. УРОК АРЫФМЕТЫКІ

читать в адамчык урок арифметики

Искажение и деформация в Adobe Illustrator Урок 9. Абветраная кабета трымала на каленах фанерную скрыначку, але ў ёй, здаецца, яшчэ болей ляжала чалавечых «лёсаў». Сякеры блішчалі халодным і вострым лязом. Работа с символьными объектами в Adobe Illustrator Урок 10. Я, мусіць, зачырванеўся і пастараніўся, каб уступіць яму дарогу, але ён падставіў падножку, я слізгануўся і, ускінуўшы рукі, расцягнуўся тут жа на парозе.

Next

Книжная полка: В.Адамчык. УРОК АРЫФМЕТЫКІ

читать в адамчык урок арифметики

Хлеб прывозілі ў чырвонай скрыні на возе. Сын Чаславы Карлаўны хапіўся рукою за ашаляваны вугал ганка, хацеў яшчэ ўстояць на нагах, але аступіўся і неяк бокам, забінтаванаю падвязанаю рукою паляцеў з высокага ганка. У класе наставала цішыня, толькі за вокнамі тамліва шумелі і роўна пахістваліся блізкія сосны, і на апошняй парце, змарыўшыся за доўгі перапынак, густа адсопваўся Капейка. I нарэшце школа: яе цынкавы дах праз рэдкія сосны здалёк блішчыць светлым нерухомым азярцом. А можа, і добра, што яна не дазнаецца пра гэта і ёй не будзе сорамна, як бывае мне, калі я думаю пра яе і ад сораму аж заплюшчваю вочы. І Часлава Карлаўна прападае на некалькі тыдняў, не прыходзіць на ўрокі. Папалуднаваўшы дома, я ішоў на тыя грудкі памагаць маме падносіць кошыкі з бульбай і ссыпаць.

Next

Подробней про читать в адамчик урок арифметики на белорусском на koreaboo.global.ssl.fastly.net.ua.

читать в адамчык урок арифметики

Деловая графика в Adobe Illustrator Урок 12. А яна стаяла ля дошкі, зрэдку адкідваючы з грудзей на шыю нячутна лёгкі шалік, спрытная, свабодная ў паставе. В этом видео я расскажу, как читать электрические принципиальные схемы. Первое правило быстрого чтения Урок 2. Чарга тады раўнялася, расцягвалася яшчэ далей: пачыналіся таўканіна і крык каля дзвярэй.

Next

Урок арыфметыкі (fb2)

читать в адамчык урок арифметики

На перон выходзілі пасажыры, чыталі на будынку вакзала назву станцыі і куплялі цёплую бульбу. Я засаромеўся і схаваў пад лаўку босыя ногі. Я ішоў у культмаг слухаць сіні патэфон, як ён спяваў пра цёмную ноч, пра свіст куль у гэтай ночы. Усе маўчалі, бо ва ўсіх былі свае задачнікі, толькі я перапісваў умовы задач у Кіры Фахрушавай. Урок номер 11 - Что такое {custom} и с чем его едят. Ад страху і нечаканасці ў мяне закацілася сэрца. Лятала пвуцінне, чаплялася на ўзмежках за сухі быльнік і востра блішчала.

Next

Урок арыфметыкі

читать в адамчык урок арифметики

» — падумаў я і кінуў жанчыне ў пусты кішэнь свой мокры ад поту, — бо нёс, заціснуўшы ў руцэ, аж да школы, — рубель. Назаўтра мне ўспамінаўся гэты сон. Урок номер 3 - Оформление комментариев или комментируем всё! Яна стаяла белая, нейкая раптоўна збянтэжаная. Графические стили в Adobe Illustrator Урок 13. I я ўяўляў, як нашы салдаты лёгка бяруць гэтыя белыя з чырвонымі чарапічнымі дахамі нямецкія гарады, якія бачыў я на паштовых картках, што прысылаў недзе з фронту з Германіі да мае мамы яе брат — мой дзядзька.

Next

Урок арыфметыкі

читать в адамчык урок арифметики

Яна ўзяла белымі рукамі задачнік — на пальцы ў яе ясна мільгануў тонкі пярсцёнак. У фізрука на галаве тонкаю маладою скуркаю дыхала глыбокая рана. Я ўсё глядзеў і глядзеў на яе. Ён паднімаў шынель, кідаў яго на парту і садзіўся парту на сам, ставячы адну нагу на сядзенне. Завершает издание раздел 'Проверьте себя', который содержит задания для. Были ли эти годы периодом семейного счастья? Web-графика в Adobe Illustrator Урок 16.

Next

Подробней про уроки арифметики вячеслав адамчик читать онлайн на koreaboo.global.ssl.fastly.net.ua.

читать в адамчык урок арифметики

Мне думалася, што вайна была неразборліваю і страшэнна цяжкаю толькі ў нас, Наша школа пахла лякарствам, і ля плота валяліся доўгія бінты, парудзелыя ад крыві, — казалі, што ў нашай школе размяшчаўся медсанбат, - і скрозь па ямах у смецці ржавелі пустыя кулямётныя ленты, падобныя на хрыбты нейкіх страшэнных вужакаў. Пришлось искать ответ и героиням книги, у которых пропала подруга. Часлава Карлаўна адчыніла акно — у вагон хлынуў тугі вецер і закруціўся разам з салодкім паравозным дымам. Трехмерное моделирование в Adobe Illustrator Урок 21. І вось цяпер, праз дваццаць з нечым год, калі я бываю дома, дзе лячуся ўспамінам пра няблізкае і падхарошанае даўняе, да мяне зноў чамусьці прыходзіць радасная туга стрэцца з Чаславай Карлаўнаай. «Живые» переходы в Adobe Illustrator Урок 6.

Next

Подробней про читать в адамчик урок арифметики на белорусском на koreaboo.global.ssl.fastly.net.ua.

читать в адамчык урок арифметики

Я ішоў з адчуваннем свае незразумелае адзіноты, наіўнага шкадавання, што ў мяне не гэтакая прыгожая маладая мама, і, мусіць, не гэтакі прыгожы я сам, і не гэтак хораша адзеты, як сын Чаславы Карлаўны, і не маю гэтакае самае скураное вайсковай сумкі, як мае ён, і столькі грошай, бо дае таму вусатаму салдату ў заячай шапцы, што вартуе за школаю склад, аж тры рублі, каб дазволіў стрэліць са свае вінтоўкі. Аднойчы ў нашую хату старшыня прыйшоў з дырэктарам школы і Чаславай Карлаўнай. Бо мы заўсёды мала добрага гаворым другім, баючыся чужое радасці, і, мусіць, гэтак трацім сваю. Книга составлена в виде уроков, начиная с первых шагов и заканчивая индивидуальными настройками программы, что в полной мере охватывает почти все возможности данного продукта. А Часлава Карлаўна будзе нячутна хадзіць па ходніках у блакітным доўгім халаце з бліскучымі кветкамі, і з-пад халата будуць відны чырвоныя пантофлі з пушыстым белым кутасікам, як у той пані, якой мы прадавалі малако. У мяне ў нейкай дзіўнай асалодзе закружыліся, замільгалі нечаканыя думкі: некалі Часлава Карлаўна забудзецца, што ў яе быў сын, а я прыйду і скажу, што хачу быць у яе за сына. Урок номер 4 - Оформляем обратную связь, потерянный пароль, страницу оффлайн, статистику и инфо.

Next