Книга кыргыз адабияты 6 класс. 6 класс

Книга кыргыз адабияты 6 класс Rating: 9,6/10 917 reviews

КЫРГЫЗ ТИЛ

книга кыргыз адабияты 6 класс

Жазуудан 48% окуучуну сабаттуу жазууга үйрөтүү. Жазуу иштерин сапатуу алуу, сапаттуу текшерүү. «Кыргыз тилинин программасы», 5-11-кл , бириктирилген редакциясын чогуу иштеп чыгышкан 7 б. Тема: Тамсил жана анын адабий жанр катары өзгөчөлүктөрү Мазмуну Иштин жалпы мүнөздөмөсү………………………………………………………4 Киришүү……………………………………………………………………………. «Аты жок бала», «Казыбай ата» фонду, Б. Фундаменталдык предметтерден чыгармачыл, көрсөтмөлүү сабактарды өтүү менен окуучуларды предметке кызыктыруу. Фундаменталдык предметтер боюнча жетишпеген окуучулар менен кошумча иштөө,жазуу иштерин иреттеп,сапатуу текшерүү.

Next

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн)

книга кыргыз адабияты 6 класс

Арабаев атындагы республикалык педагогикалык абройлуу сыйлык ыйгарылган. X 1910, Кыргыз Республикасынын азыркы Өзгөн району, Куршаб а. Андан соң «Тарас Шевченко», «Украина элинин улуу акыны» экөө тең 1951 макалалары жарык көргөн. «Күн» 1947 , «Белый голубь» 1958 , «Эркин саптар» 1966 , «Ойноок жылдыздар» 1978 , «Кутманым» 1989 , «Он дастан» 1991 ж. Последний термин был точной передачей самоназвания народа. Англис тили мугалими Ашымбаева Н. Орто жана жетишпенген окуучулар үчүн ар бир сабакта окуучунун билим деңгээлине ылайык жеке тапшырмаларды даярдоо менен сабак өтүү.

Next

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн)

книга кыргыз адабияты 6 класс

«Периштенин кайтып келиши», «Библиобраз-2007, Москва фестивалына карата чыккан жыйнакта, Ереван, 2007. «Тарас Шевченко» кинофильмине рецензия жазган 1951. «Алиппе», «Кыргыз тили» окуу китептери үчүн 2002-жылы С. Баялінова 1952 , «Міст як волосок» О. Ички көзөмөл 2016-2017-окуу жылынын 13-октябрдан 24-октябрга чейин 5-11-класстарда математика сабактарынын берилиш абалын текшерүүнүн анализи 1. Кыргыз тили 9- класс 21 40 +19 42 6.

Next

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ (Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн)

книга кыргыз адабияты 6 класс

Почерк диверсанта Острый запах наживы 13. Русский язык в 2- х частях 2. Орто Азияда контрреволюциячыл кучтор, озгочо басмачылардын кыймылы басылгандан кийин гана бул аймакты улуттук-мамлекеттерге болуу мумкунчулугу тузулгон. Лекция, диспут, семинар, сабак-сахна, сабак-конференция, адабий викторина, сабак-тегерек үстөл сыяктуу жана башка салттык жана интерактивдүү формаларды, ыкма-жолдорду активдүү пайдалануу, окуучулардын өз алдынча иштешине, доклад, реферат, билдирүү, рецензия, аннотация, изложение жазышына көбүрөөк көӊүл буруу жакшы натыйжаларды берет. Початковим етапом художнього освоєння творчості Шевченка в Киргизії стало святкування його 125-річчяя з дня народження в 1939.

Next

Украинское общество кыргызской республики «берегиня» тарас шевченко в кыргызстане

книга кыргыз адабияты 6 класс

Shannon, 2001 Английский язык 10-11 класс, Happy English 3, Рабочая тетрадь 2. Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун Кыргыз адабияты бөлүмүндө аткарылды. Жазуучунун өмүр-баяны доор жана окулуучу чыгармалары менен байланышта каралат. Андан сырткары, ал «Кобзардын» котормосунун түзүүчүсү 1990, 2004 , кыргыз-украин адабиятынын байланыштары жөнүндө жазылган «Эки элдин адабиятынын достугу» 1971 макаланын автору. Не только историкам, но и всем обществоведам широко известна крылатая фраза академика В. «Учар ликопчалар», «Оила ва жамийат» газетасы, Тошкент, «20 759 , 18-24-май, 2000-йыл.


Next

КЫРГЫЗ ТИЛ

книга кыргыз адабияты 6 класс

Мастер класс Год выхода: 2010 Жанр: Обучающее видео Снято: Россия Продолжительность: 01:09:43 Перевод: оригинал Режиссер: Оле Хаус Готовые домашние задания по самым распространенным учебникам, полюс программы для расчетов, вычислений и построений графиков. Рівнобіжно з письменницькими оцінками відбувалося і науково-критичне осмислення творчої спадщини великого українського поета в контексті киргизької літератури і культури. Административдик тесттин жыйынтыгы менен эң төмөн көрсөткүч берген 7-б,9-10-11-класстын окуучуларына кошумча тесттик тапшырмалардын негизинде 2-чейректе билим сапатын жогорулатуунун үстүндө иштөө. Шевченконун чыгармачылыгын даңазалоо менен алектенип, Т. Сидикбекова «Люди наших днів» 1948 , повісті «На берегах Іссик-Кулю» К.

Next

Кыргыз маданият борбору — Кыргыз маданиятын сактап, өнүктүрүүнү каалагандардын блогу

книга кыргыз адабияты 6 класс

Класстагы окуулар тың, сабак максатына жетти. Сабактар календарлык план боюнча өтүлгөн эмес. Анын курамында: «Кесме тамгалар», «Шайыр тамгалар», «Боемо тамгалар», «Алиппе дептери», «Дил ачар» класстан тышкаркы окуу үчүн хрестоматия жана комплекстин «Методикалык көрсөтмөсү» бар. Рысбаев илимий-педагогикалык кадрларды тарбиялап чыгарууга да жигердүү иштөөдө. . Мугалимдер арасындагы дежурство ишин жөнгө салуу. Самаганов Жээнбай 1915, Кыргыз Республикасынын азыркы Ак-Суу району, Ичке-Жергез а.

Next

Учебник Кыргыз Адабият 9 Класс

книга кыргыз адабияты 6 класс

Кузовлев Учебник английского языка для 10-11 классов общеобразовательных школ. Математика сабагынын берилиш абалы 19. Тыныстановдун 115 жылдыгына карата мектептин 3-11-класстарынын арасында парад өтүп,улуу инсанды эскерүү салтанаты болгон. Окуучулардын билим сапатын жогорулатуу үчүн фундаменталдык предметтерден чыгармачыл сабактар өтүлгөн эмес. Организация кыргызского войска, военный быт и приемы ведения войны, изображенные в эпосе, предопределяются характером отраженного в нем социально — экономического строя, особенностями эпохи военной демократии и раннего феодализма. Об этом свидетельствуют строки из послания цинского двора в Российский Сенат от 20 августа 1731 г.

Next

КЫРГЫЗ ТИЛ

книга кыргыз адабияты 6 класс

Бул класс дагы сентябрда Айбек к. Усулдук кеңеште каралган маселелер: 1. Жаш мугалимдерге усулдук жардам көрсөтүү максатында сентябрь,октябрь айында Айбек к. Но Кокандское ханство оказалось более оперативным, и кыргызы вынуждены временно подчиниться силе. Сабакта класс 4 топко бөлүнгөн.


Next

Гдз По Кыргызский Адабияту Для 5 Класса А.Мусаев

книга кыргыз адабияты 6 класс

Бул багыттагы көп жылдык эмгегинин жыйнагы «Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун теориялык-практикалык маселелери» аттуу 270 бет көлөмүндө методикалык окуу куралы 2011-жылы жарыяланды. «Түш Ар кимдин өз бактысы бар… » поэмасын которгон. Улуу Ата Мекендик согуш учурунда акын-фронтовик Украина аймагында согушкан. Shannon, 2001 Английский язык 10-11 класс, Happy English 3, Рабочая тетрадь 1. Адабият сабагынан суроолор: Мында суроолор боз үйдү 4кө бөлүп, ар бир бөлүгүнө суроолор жазылган. «Баланы көркөм сөз менен тарбиялоо», Б. Спорт оюндары ү ч ү н спорт зал, спорт аянтчасы б ар.

Next