Лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо. Дуо ибодатдир

Лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо Rating: 6,1/10 1761 reviews

Дуолар кабул булиши учун

лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо

Анфол сурасидаги: « Эй мўминлар, агар сизлар Аллоҳга ва ҳақ билан ноҳақликнинг ажралиш кунида — икки жамоа тўқнашган кунда, яъни Бадр жангида бандамиз Муҳаммад га нозил қилганимиз оятлар ва фаришталардан иборат нарсага иймон келтиргувчи бўлсангизлар», мазмунли 41-оятда Қуръони Карим нозил бўлган вақт эмас, балки Рамазон ойининг ўн еттинчиси — Бадр кунида урушга тааллуқли ҳукмлар, фаришталар ва ғалаба ҳақидаги оятлар нозил бўлгани мўминларга эслатилади. Масалан, намоз мисолида оладиган бўлсак, банда ўқиган намози қабул бўлиши учун аввало у мусулмон бўлиши керак. Расулуллох соллаллоху алайхи ва саллам «ризкимни кифоя киларли даражада ато этгин» деб дуо килганлари, умрларининг кўп кисми машаккатлар билан ўтгани, ўзлари хам, оилалари хам нихоятда камтарона хаёт кечирганликлари барчамизга ибрат бўлиши лозим. Хазрат Яъкуб пайгамбарнинг ўгиллари Юсуф алайхиссалом ёшлик чогларида кудукка ташландилар. Бу кўрсатмага тўгри амал килиш мўминнинг хам рухан, хам жисмонан кучли бўлишига, иродали, бардам ва бакувват инсонга айланишига сабаб бўлади.

Next

Босрикканда канака дуо укилади

лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо

Ёлгон, гийбат, чакимчилик, бузуклик, мусика, жохилият ясан-тусани, номахрамлар билан аралашиш каби барча гунохлардан халос булиш билан… 3. · Дуода Аллохнинг гўзал исмларини васила килиш яхшидир. Агар бир хафта — ун кун ичида келин билан кушила олмасангиз, шифокорга мурожаат килинг. Ушбу ривоятда охират куни Аллоҳнинг раҳматидан маҳрум бўладиган кимсалар ҳақида хабар қилинмоқда. Бинобарин, хар биримиз шариат буюрган ишларни, жумладан дуо-ибодатларни эринмасдан ва хеч иккиланмасдан бажо килиб боришимиз керак. Аллох бизни бу оламга соппа-сог килиб келтирди. Биринчи насихат Рамазон биз шукр килишимиз лозим булган неъматдир.

Next

Аёлларга Рамазон насихатлари

лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо

« Кимки иймон билан ва савоб умид килиб, Рамазон рузасини тутса, унинг олдин килган гунохлари кечирилади. Уламолар бу соатни асрдан кейин, кун ботиш олдидаги энг сўнгги соат деганлар. Качон Аллохга итоат килиш учун фурсат топади? Шундай килиб « لاَ إلهَ إلاَّ أنْتَ سُبْحانَكَ إنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين » ,- деган тасбех шу зотдан бизга мерос бўлиб колди. Шунда Аллоҳ таоло бу сурани туширди: «Албатта, Биз у Қуръон ни Қадр кечасида нозил қилдик. Аксар уламоларнинг фикрига кўра, Қадр кечаси ҳар Рамазон ойининг йигирма еттинчи кечасидир. Акс холда, бу неъмат завол топади.

Next

Босрикканда канака дуо укилади

лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо

Албатта, бу ҳақда имиз соллаллоҳу алайҳи васалламдан бир нарса эшитганлар ва ўша эшитганларини ўз иборалари билан ифода этганлар. Инсон Аллохнинг розилиги учун килган бирон солих амалини васила килиши хам мумкин. Маҳмуд Замахшарий раҳматуллоҳи алайҳ бундай дейди: «Аллоҳ таоло Қуръонни уч усул билан улуғлаган. Кечаси қабристонга кириш, осмонга қараб туриш мумкинлиги. Пайгамбар саллаллоху алайхи ва саллам бу кечаларнинг хаммасида намоз, Куръон тиловати, Оллохнинг зикри ва эътикоф каби турли хил ибодатлар билан бедор бўлардилар.

Next

Аёлларга Рамазон насихатлари

лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо

Хар кечанинг охирги учдан бири колганда, сахар вакти яъни, бомдод вакти киришидан бироз олдинрок дуо килишнинг фазилати хакида бир неча оят ва хадислар бор. Бу нарсаларнинг бир-бирига бўлган муносабатини бузиб талкин киладилар. Қадр кечаси Аллоҳ фақат омонлик, тинчлик, хайр ва барака туширувчи кечадир. Токи, тонг отгунча шундоқ бўлади», дедилар». Пайғамбаримизга мукаммал ва батамом салавоту дурудлар бўлсин. Рузани туннинг кайси кисмида, хатто тонг киришидан бир лахза олдин булса хам ният килсангиз, руза дуруст булади.

Next

Аёлларга Рамазон насихатлари

лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо

Улар ичидан мен учун вазир, ёрдамчи ва куёвлар чиқарди. Одам боласига гавдасини тутиб турадиган бир-икки лукма таом кифоя. Бу улуг кечаларни ганимат билиб, унда мазкур дуони такрор-такрор килмогимиз даркор. Яъни, 22- колган тўккизинчи, 24- колган еттинчи ва хоказо. Маконлардан эса Каъбаи муаззамада, Арофат тогида, Пайгамбаримиз соллаллоху алайхи васаллам масжидлари масжиди Набавий да килинган дуолар аник кабул булишига далиллар мавжуд. Бу сирли номаълумликнинг сабабларидан бири шундаки, одамзод гоибдан тайёр ниманингдир келишини кутиб ўтирмасдан, шариат буюргандек ўз харакатини килавериши лозим. Сиз юрагига озор берганлар хам анчагинадир балки? Савол: ҳурматли ҳазратлари, ижозатингиз билан сизга бир савол берсам.

Next

Дуолар кабул булиши учун

лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо

Аммо бундан ташқари бошқа жиҳат ва омиллар ҳам борки, банда амали қабул қилинмаслигига сабаб бўлиши мумкин. «Калб» — машҳур араб қабиласи бўлиб , ўша вақтда Бани Калб қабиласи энг қўйи кўп қабила бўлган. Савол: ассалому алайкум, муҳтарам устоз! Фаришталардан Парвардигор «Бандаларимни кандай холда тарк этдингиз? Бу зотларнинг хаммалари инсониятнинг энг улуг сиймолари, одамзоднинг энг афзал вакиллари, Аллохнинг энг азиз бандалари эдилар. Эй етти осмон ва буюк Аршнинг Роббиси! Охирги етти кечанинг токларининг эхтимолга якинроги 27- кечадир. Олдингдан оккан сувнинг кадри йўк, деганларидек, олтиндан киммат ушбу дакикаларни кўпчилигимиз бепарволик билан, бесамар ўтказиб юборамиз. Куръондан дуо укиш мумкин албатта, фотиха дуосини укинг, лайлатул Кадр кеч. Юнус пай г амбар к иссалари с ў нгида Алло х таъоло: « Шундан с ў нг унинг дуосини ижобат этдик ва ў зини г амдан халос к илдик.

Next

Босрикканда канака дуо укилади

лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо

Унда хушёрлик, огохлик пайдо бўлади, дунё ташвишларини бир зумга унутиб, Аллохни, охиратни ёдга олади. Хар намозга азон айтилгандан сўнг то такбир айтилгунга кадар дуо килиш хам мухимдир. Қадр кечасида қилинган амал минг ойда қилинган амаллардан яхшидир. Пайғамбаримизни баъзи хотинлари олдига кетган бўлсалар керак, деб ортларидан излаб чиқишлари шуни кўрсатади. Ўзларигина бедор бўлмасдан кўл остидагиларини хам бунга буюрар эдилар. Али дан ривоят қилинади: «Қачон Шаъбон ярими кечаси бўлса, унинг кечасини бедор ўтказинглар, кундузининг сини тутинглар.

Next

097. Қадр сураси

лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо

· Мусулмон киши дуо килар экан, емок-ичмогининг ва кийимларининг халолдан бўлишига каттик эътибор бериши лозим. Бу эса айб эмас, балки табиий бир ҳол. Шу сабабдан ҳам ҳазрати Али розияллоҳу анҳунинг тавсияларига биноан, кундузни рўза, кечасини бедорлик ибодати билан ўтказишга ҳаракат қилмоқ керак бўлади. Ибодатли, илтижоли ишларнинг рахбари Аллох, ибодатсизлик билан килинадиган ишларнинг хомийси шайтондир. Жаброил Расулуллох соллаллоху алайхи васаллам хузурларига Рамазоннинг хар кечасида келарди ва Куръондан таълим берарди. Демак, мусулмон киши хаётида дуо ва харакат эгизакдир ёки бошкача айтганда бир хакикатнинг икки томонидир.

Next

Аёлларга Рамазон насихатлари

лайлатуль кадр кечаси укиладиган дуо

Бугунги кунда одамлар Кадр кечасини ўткизиш учун уйларда жамланадилар, анвои таомлар тайёрлаб, дастурхон устида туни билан гурунглаб чикадилар. Шаъбоннинг яримидаги кеча фазилатли экани. Чунки, агар иймон бўлмаса, шубҳасиз ҳеч қандай амал қабул қилинмайди. Хайз курган аёл уз табиатида колиши афзал. Агар ҳукмларга мувофиқ ўқилмаса, намоз бузилиши аниқ. Ибн Можа, Термизий ва Аҳмад ривоят қилган. Качон Аллохни зикр килиб, У Зотга дуо ва истигфор билан юзланади? Демак, муъмин киши Кадр кечасини охирги ўн кунликнинг хаммасида излаши керак бўлади.

Next