Дсту 4164 2003. 03_2_chastyna_1_37___71_120_30_

Дсту 4164 2003 Rating: 6,6/10 116 reviews

03_2_chastyna_1_37___71_120_30_

дсту 4164 2003

Відмітку проставляють на копіях документів у тому числі ксерокопіях для засвідчення їх відповідності оригіналу. На велику кількість додатків складають опис, а в самому документі після тексту зазначають: Додатки: згідно з описом на 67 арк. Приклад Додатки: 1 Довідка про виконання плану, ремонтних робіт за І квартал 2000 р. Відповідальність за додержання центральними державними архівними установами цін покласти на їх директорів. Підготувати наказ про прийняття на роботу з 16.

Next

ДСТУ 4164:2003 Напитки ликеро

дсту 4164 2003

N 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 р. Реквізит розміщують під текстом документа або відміткою про наявність додатка див. У документі, автором якого є філія організації, вказують місце розташування останньої. Розміри зображення емблеми не обмежуються. Якщо в тексті документа обумовлено термін виконання і резолюція не потребує додаткових вказівок, в ній зазначають виконавців, підпис автора резолюції, дату. Якщо на документі немає вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її на окремих аркушах або спеціальних бланках.

Next

Дсту 4163 2003

дсту 4164 2003

Текст оформлюють у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм. Окремі внутрішні документи заяви, пояснювальні й доповідні записки тощо , авторами яких є посадові та інші фізичні особи, дозволено оформлювати рукописним способом. ۰ назва вулиці, номер будинку, номер квартири;. Емблему не відтворюють на бланку, якщо на ньому розміщено зображення Державного Герба України. Приклад Міністерство юстиції України У разі адресування документа керівникові установи або його заступникові назва установи входить до складу назви посади адресата. Розмір зображення: висота — 17 мм, ширина — 12 мм див. Документи, що видають дві або більше організації, повинні мати одну дату див.

Next

ДСТУ 4164:2003 Напої лікеро

дсту 4164 2003

Бланк конкретного виду документа, крім листа, залежно від установчих документів організації містить реквізити 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 14, а також обмежувальні позначки для розташовування реквізитів 11, 12, 19, 20. Приклад До справи N 03-4 Відповідь надіслано 13. Додаток до розпорядчого документа повинен мати відмітку з посиланням на цей документ, його дату і номер. Якщо погодження здійснюється протоколом, рішенням, актом тощо, то гриф погодження оформлюють так:. Пшеничного ---------------------------+-------------+---------------------- Начальник фінансово- Підпис Ініціал и , прізвище економічного відділу Держкомархіву України ------------------------------------------------------------------ Рисунок В.

Next

ДСТУ 4164:2003 Напої лікеро

дсту 4164 2003

Під час реєстрації документа заголовок вносять до відповідних реєстраційних форм: журналу, картки, бази даних. Також не у всіх випадках використано достовірні назви організацій, їх адреси. Доступ до інформації може обмежуватися її власником володарем тільки згідно з законодавством. Довідкові дані про організацію реквізит 09 містять відомості, необхідні під час здійснення контактів з юридичними та фізичними особами. За потреби його доповнюють номером примірника документа. Якщо заголовок перевищує 150 знаків 5 рядків , його продовжують до межі правого берега. Документ адресують організаціям, структурним підрозділам, посадовим особам, громадянам.

Next

ДСТУ 4163

дсту 4164 2003

Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволено подавати без заголовка. Український науково-дослідний інститут архівної справи. Приклад Державний комітет архівів України Відділ формування Національного архівного фонду і діловодства Провідному спеціалістові Прізвище, ініціал и Якщо документ адресують багатьом однорідним організаціям, адресата зазначають узагальнено. У разі потреби зазначають почесне звання, військове звання, вчене звання, науковий ступінь адресата. Розділові знаки крапки і коми між складовими частинами адресата не ставлять. Її ставлять у центрі нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа. Якщо на документі немає вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її на окре­мих аркушах або спеціальних бланках, 5.

Next

Довідкова інформація от 22.02.2010, Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163

дсту 4164 2003

Якщо на документі немає вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її на окремих аркушах або спеціальних бланках. Резолюцію проставляють на вільному від тексту місці у верхній частині лицьового боку першого аркуша документа, але не на березі, призначеному для підшивання див. Елементи дати наводять арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Дозволено розміщувати обмежувальні позначки для реквізитів 11,12,19, 20. Відбиток печатки організації реквізит 26 , проставляють на документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, фіксують факт витрати грошових коштів і матеріальних цінностей, а також у випадках, передбачених нормативно-правовими актами. На бланку листа рекомендовано розміщувати обмежувальні позначки для розташовування реквізитів 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21.

Next

Скачать ДСТУ 4268:2003. Засоби розміщування. Загальні вимоги

дсту 4164 2003

Гриф затвердження розміщують у право­му верхньому куті лицьового боку першого аркуша документа. Код організації є однією з основних пошукових ознак інформації в автоматизованих системах діловодства. Якщо документ адресують посадовій особі, назву організації зазначають у називному відмінку, а посаду і прізвище адресата — у давальному. Якщо місця на лицьовому боці останнього аркуша не вистачає, то візи проставляють на його зворотньому боці. Текст документа повинен бути викладений стисло, грамотно, зрозуміло, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть смислового навантаження. День місяця і місяць проставляють двома парами арабських цифр, рік — чотирма арабськими цифрами.

Next