Хто смяецца апошнім слушать онлайн. смяецца

Хто смяецца апошнім слушать онлайн Rating: 8,6/10 840 reviews

Хто смяецца апошнім (fb2)

хто смяецца апошнім слушать онлайн

Выдадзены Збор твораў у 3-х 1956 , 4-х 1963 , 5-ці 1974-1976 , Выбраныя творы ў 2 тамах 1986. У нас адна партыйная арганізацыя, а ён сакратар, вось і ходзіць па партыйных справах. Важную ролю ў п'есе адыгрывае Туляга. Ў Маскву ж паслаў нейкую сваю працу. Басни, как и сатирические стихи, появляются под впечатлением каких-то фактов, событий, конкретных причин.


Next

Вобраз Туляги у камедыи К.Крапивы смяецца

хто смяецца апошнім слушать онлайн

Дзякуючы іх намаганням зрываецца маска вучонага з невука і паклёпяіка, высмейваецца падхалімства і прыстасавальніцтва, кар'ерызм і двурушніцтва. Каб некалі мне такі пляц зямлі, то я б гаспадаром быў. Страх Тулягі, безумоўна, абумоўлены і грамадскай атмасферай таго часу, калі існавалі ўсеагульныя падазронасць і недавер, калі чалавека без усякай прычыны маглі арыштаваць. З сур'езным выглядам абараняе дырэктар тэорыю аб мамантавай свiннi, напiсаную Тулягам. Пра брата — у мяне ёсць чалавек, які напіша. Ён чалвек дарма што сур'ёзны, а калі разгаворыцца, дык люба слухаць. Каб увайсці ў давер да намесніка гарвыканкома Канягіна, Жлукта прыкідваецца пляменнікам Луначарскага.

Next

Вобраз Туляги у камедыи К.Крапивы смяецца

хто смяецца апошнім слушать онлайн

На протяжении всей своей творческой жизни Кондрат Крапива, щедро отмеченный многочисленными наградами, званиями и премиями, будет ещё не раз, отрываясь от «высоких» академических дел и общественных занятий, возвращаться к жанру своей молодости — басне. Прыбярэш, дзе твой двор дзенецца. Яго творчасць — цэлая эпоха ў гісторыі беларускай літаратуры і перш за ўсё ў нацыянальнай драматургіі. У рэпліках дзеючых асоб нярэдка можна пачуць выразы тыпу «замаскіраваны вораг», «здраднік», «двурушнік», «авантурыст», «паклёпнік», якія сення ўспрымаюцца з асаблівай завостранасцю. Нямала ёсць людзей, якія робяць усё, каб падняцца па службовай лесвіцы, заняць больш высокую пасаду. Тулягу як вучонага ён ставіць вышэй вас», — скардзіцца ён Гарлахвацкаму на Чарнавуса. Усе так і выдыгаюць перад ім: «Таварыш Гарлахвацкі! Проработав год, был мобилизован в армию.

Next

Читать онлайн смяецца автора Крапіва Кандрат

хто смяецца апошнім слушать онлайн

Ну, гэта хто да якой навукі здатны. Гэта да-памагае яму з цягам часу пераадолець страх. В 1945—1947 годы — редактор журнала «Вожык». Пасля мы зачытаем яго на савеце, апублікуем. Один из научных редакторов с Я. Крапіва, трэба агульнымі сіламі, проціпаставіўшы невуцтву і ашуканству прынцыповасць, строгасць і ваяўнічасць.


Next

Сочинение : Водгук на камедыю Кандрата Крапівы смяецца (1)

хто смяецца апошнім слушать онлайн

Ды не толькi, дзеткi, Янку Даў бог гэткую дзялянку, Што не бачыць ён нiчога — Ёсць такiх сляпых, i многа,— Пазiраюць ва ўсе вочы, А не бачаць, як уночы Куры, седзячы над просам, Што ў iх робiцца пад носам. З прамовамі… А пра зямлю расказаць — гэта ён з ахвотаю. З сур'ёзным выглядам абараняе дырэктар тэорыю аб мамантавай свінні, напісаную Тулягам. А што Зёлкін… Толькі ходзіць на мяккіх лапах ды прыслухоўваецца, хто што гаворыць. Новы поп, дык новае і маленне. Вера — малодшы навуковы супрацоўнік.

Next

Помогите написать сочинение

хто смяецца апошнім слушать онлайн

Той хацеў яго спаліць, каб пазбавіцца лішніх доказаў сваіх махінацый. Гэта табе здаецца, што хапае, а ім, бачыш, мала… Загаварыўся тут з табой, а ў мяне яшчэ двор не прыбраны. Усюды растуць: на торфе, на гліне. Сатирико-юмористические книги «Астё» 1925 «Крапива» 1925 «Библия» 1926 «Басни» 1927 «Ухабы на дороге» 1930 «Про наших вредителей, попов и угодников» 1930 «Федос — Красный нос» 1931, стихотворная сказка «Колючий строй» 1932 «Избранные басни» 1932 «Избранные стихи» 1935 «Избранная сатира» 1938 «Избранные произведения» 1941, 1947, 1948 «Смех и гнев» 1946 «Сатира и юмор» 1954 «Жаба в колее» 1957 «Басни, стихи и пьесы» 1960 «Сорок басен» 1966 «Стихи и басни» 1967, 1990 «Басни и стихи» 1971 Книга для детей «Загадки деда Кондрата» 1986. Апошнімі, на шчасце, смяюцца сумленныя вучоныя у гэтым сэнс назвы камедыі.

Next

Книга

хто смяецца апошнім слушать онлайн

. Ён раіцца, дзеліцца сваімі думкамі з супрацоўнікамі інсты-тута, шукае іх падтрымкі і дапамогі. У якой жыла святлiцы I насiла як спаднiцы. Ён нейкі нязграбны, няспрытны, нібы сапраўды туляецца з аднаго месца на другое. Глебаў Сустрэча купалаўцаў з К. Не маючы здольнасцi да навукi, пазбаўлены прынцыповасцi, Зелкiн можа неймаверна раздуць кожную дробязь, адшукаць у выпадковым, сказаным без усялякага прыхаванага намеру слове небяспечны палiтычны сэнс. Был демобилизован в феврале 1918 года.

Next

Книга смяецца автора Крапіва Кандрат

хто смяецца апошнім слушать онлайн

У камедыі асуджаецца кар'ерызм, паклёпніцтва, невуцтва і падхалімства. Працаваў інструктарам Цэнтральнага бюро краязнаўства пры Інбелкульце 1925-1926 , загадчыкам аддзела ў часопісе «Полымя рэвалюцыі» 1932-1936. Косці ў яго старыя, але душа маладая. Ён з'яўляецца правай рукой Гарлахвацкага, надзейным яго паслужнікам, які, як шкоднае зелле, атручвае вакол сябе атмасферу, сее падазронасць і недавер сярод вучоных. Калі ты навучыўся кампліменты гаварыць? В 1925—1926 годах — инструктор Центрального бюро краеведения при Инбелкульте. Ён і раней ад-чуваў сваё становішча вучонага-парабка, але не хапала смеласці, каб пазбавіцца ад гэтага. Такі адкрыты шантаж узнімае хвалю незадаволенасці ў Тулягі, сумленнага навукоўца.

Next

Вобраз Туляги у камедыи К.Крапивы смяецца

хто смяецца апошнім слушать онлайн

Гэта сумленны, працавіты і сціплы чалавек. Былі напісаны п'есы «3 народам», «Пяюць жаваранкі», «Людзі і д'яблы», «Зацікаўленая асоба». У дасягненні жаданай мэты Гарлахвацкаму дапамагае малодшы навуковы супрацоўнік Зёлкін — падхалім, паклёпнік і пляткар. Вельмі твой дырэктар на двор углядаецца. Нейкія ўсё каменні, косці перабіраюць, пясок перасыпаюць. В начале Великой Отечественной войны работал во фронтовой газете «За Советскую Беларусь», в 1943—1945 годах редактировал сатирическую газету-плакат «Раздавим фашистскую гадину». I, як сцвярджае народная мудрасць, той смяец-ца добра, хто смяецца апошнім.

Next

Читать онлайн смяецца автора Крапіва Кандрат

хто смяецца апошнім слушать онлайн

Страх Тулягі, безумоўна, абумоўлены і грамадскай атмасферай таго часу, калі існавалі ўсеагульная падазронасць і недавер, калі чалавека без усякай прычыны маглі арыштаваць. Як гаспадар становішча, Гарлахвацкі тэрарызуе, шальмуе, запалохвае сумленных вучоных, хапаючы іх мёртвай хваткай зусім невыпадкова драматург дае яму прозвішча Гарлахвацкі. Пачуўшы пра гэта, Зёлкін - яшчэ адзін супрацоўнік гэтай навуковай установы і ўсім вядомы выдумшчык і пляткар - перайначыў яго расказ так, што выходзіла, быццам Туляга на самой справе дзянікінскі афіцэр і вельмі баіцца цяпер гэтага. Добра, што ты якраз падышоў, я ж бы адна гэтаму сталу і рады не дала. Супрацоўнік інстытута Туляга распавядае калегам — вядомаму вучонаму Чарнавусу і маладому навуковаму супрацоўніку Веры, што прахожы на вуліцы прыняў яго за палкоўніка Падгаецкага, які калісьці служыў у белай арміі ў Вароніжы. У яго гэта выходзіць, як казка. Туляга Мікіта Сымонавіч — навуковы супрацоўнік.

Next