Кыргызча тест кыргызстан тарыхы боюнча. ТЕСТ: Кыргыз милициясы жөнүндө канчалык жакшы билесиз?

Кыргызча тест кыргызстан тарыхы боюнча Rating: 7,5/10 1097 reviews

Кыргызстан: жана маданият орчун жүгү

кыргызча тест кыргызстан тарыхы боюнча

Кыргызстан өзүнүн эгемендиги доорунда дүйнөнү өз алдынча ачууга өттү, өзү да дүйнөгө ачыла баштады. Баласагын — 1000 Ала-Тоо аймагы мындан он кылым илгери жалпы мусулман цивизизациясы өрүш алган мейкиндикке кирген. Чем понятнее будет Ваш вопрос, тем более конкретные ответы вы получите. Эмитен эле жайлоодо жүрүп интернеттеги коомдук тармактарды уюкфон аркылуу ачкандардын саны көбөйдү. Молодец Нузуп аталыкты ким эмне учун жана кандай кылып олтурткон? Уюкфондун алатоолук кардары канчалык терең билимдүү болсо, ал уюкфондук компаниянын интернеттик тейлөөсүнө ошончолук кызыкдар болоору шексиз.

Next

Кыргызстан: жана маданият орчун жүгү

кыргызча тест кыргызстан тарыхы боюнча

Кээ бир учурларда кетмендин сабы эки-үч жолу чекебизге кадала калып жатты. Нузуп аталык озу Таластан алып келип хан койгон Шералы- вазири Шадынын кенеши менен олтурууго буйрук берген. Атай Өмүрзаков, Клара Чотоева, Жумаш Дурусалиев сыяктуу өнөрпоздорубуз, Базбек Давлетов, Талантбек Батыралиев сыяктуу окумуштууларыбыз, миңдеген спортчуларыбыз кыргыз туусун төгөрөктүн төрт бурчуна таанытышты. Баарынан кызыгы, падышалык жазалоочу кошуундарды жана борбордук азиялык оторчул бийликтерди кыргын үчүн айоосуз сындаган Орусиянын Мамлекеттик думасынын депутаты катары демократ саясатчы — Александр Керенский бул ыңкылапчыл өкмөттү башкарып калган. Мындай идеяны аркалагандарды замбиректер менен аткылап айоосуз жазалоо акыры барып начар куралданган көтөрүлүшчүлөрдү жана алардын айылдаштарын жапатырмак Улуу Үркүнгө — Батыш Кытайдын чек арасынан өтүп, элди кыргындан сактап калуу тактикасына барууга аргасыз кылган.

Next

Кыргызстандын тарыхы боюнча суроолор?

кыргызча тест кыргызстан тарыхы боюнча

Анын көрүнүктүү өкүлдөрү — баласагындык Жусуп ал-Баласагуни кыргызча азыр аны Жусуп Баласагын деп расмий атап калдык менен ысык-көлдүк Махмуд ал-Кашгари ал-Барскани деген энциклопедиячы аалымдар жана айдыңдар болгон. Эски цензурадан бошонгон театр, цирк жана кино өнөрпоздору, жаңычыл сүрөткерлерибиз саамалыктары жана өрнөктүү тажрыйбалары менен эл көзүн ачышты. Маселен, металл издөөчү аспаптар менен куралданып алып, эски мүрзөлөрдү казган көркоолорго жана эски тыйындар, сүрөттөр, жасалгалар менен буюмдарды тымызын чек арадан уурдап өтүп жаткан шылуундарга каршы күрөшкө коомчулук көңүлү мурдагыдан да олуттуу бөлүнмөкчү. Маселен, падыша Александрдын ысымынын Александровка ордуна бул тургун жайдын эски аталышын кайтаруу абзел. Эмир Темирдин жортуулу маалында да ага багынгысы келбеген көчмөн теңир-тоолуктар Ыртыш, Алтайга чейин чегинип барып кайтканы белгилүү. Манас айткан жомокчуларыбыздын жаңы мууну өсүп чыкты.

Next

ТЕСТ: Кыргыз милициясы жөнүндө канчалык жакшы билесиз?

кыргызча тест кыргызстан тарыхы боюнча

Бирок бул чейрек кылым шыктанаарлык окуяларга гана жык толгон, бул доордо кыйынчылыктарды камырдан кыл суургандай оңой чечип келгенбиз деп айтуу кыйын. Көөнө тарыхка үңүлсөк, кээ бир элдерде тигил же бул жылды падышанын туулган күнү же тактыга отурганы, мамлекеттин аскерлеринин жеңиштүү жортуулдары, апааттуу табигый же башка окуялар ж. Мындай салттын тилеги жакшы — бабанын мурасы тууралуу маалыматты анын мааракесине байланыштырып кеңири жайылтуу, тигил же бул коомдук көйгөйдү чечүү үчүн коомчулуктун демилгелүү иш-аракетине огожо болуу, ж. Бишкек шаарынын райондорунун Свердлов, Октябрь, Биринчи Май жана Ленин деген аталыштарынын ордуна Ала-Арча, Орто-Сай, Төкөлдөш, Мыкан, Жибек жолу сыяктуу эски географиялык аталыштарды же Барсбек, Жусуп Баласагын, Чыңгыз Айтматов, Саякбай, Курманжан датка, Бүбүсара сыяктуу инсандардын ысымдарын ыйгарууга неге болбосун? Тарыхта эл негизги ролду ойнойт, ошонун ичинде эл ичинен чыккан улуу инсандар тарыхтын жүрүшүндө өз салымын кошушат. Бул тест жакса, жакындар менен тааныштарга да сунуштаңыз. Чейрек кылым маалында маданиятыбызда олуттуу окуялар жана саамалыктар орун алды. Башка борбордук азиялык аймактардан айырмаланып, Түндүк Кыргызстандын кээ бир көтөрүлүш очокторунда жергиликтүү лидерлер хан жарыяланган Мөкүш Шабдан уулу, Канаат Ыбыке уулу, ж.


Next

Кыргызстан: жана маданият орчун жүгү

кыргызча тест кыргызстан тарыхы боюнча

Бул физик мырзага бир-эки гана суроо сурасак: эмне үчүн 1992-жылдан тартып эле Бирштейндин капканына илинип калгансыз жана эмне үчүн Кум-Төр алтын кенин иштетүү жаатында 2002-2003-жылдары Кыргызстандын пайдасына толук чечилчү жагдай 180 даражага тетири бурдурулуп калган? Айыл-кыштактардын салттык аталыштарын кайсы-бир кишинин ысымы менен атоону таптакыр токтотуп, оторчул доордо сырттан таңууланган аталыштарды четинен жоюу зарылдыгы да бар. Кыргызстандагы саясий эркиндиктер, басма сөз эркиндиги үчүн күрөш, атуулдук коомду калыптандыруу түйшүктөрү да чейрек кылым ичинде узун сабак сөз болчу тарыхка айланды. Кыргызстан 2010-жылы багыт алган парламенттик демократияга карай нук андан ары тереңдей берет деп ишенелик. Атаганат, жалпы дүйнө жүзүндө тарыхый эстеликтерге астейдил мамиле жасалса кандай сонун болоор эле, деп улутунуп, түркөйлөрдүн колунан тарыхый мурастар ойрон болуп жаткан учурларга кейигендер да көп. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов жазгандай, оторчулук маалында Ташкен шаары да аз жерден падышанын урматына кала жаздаган.

Next

Кыргызстан тарыхы.

кыргызча тест кыргызстан тарыхы боюнча

Шаар-кыштактардагы тарыхый имараттарды арзан сатып алып, тарыхый келбетин ойрон кылып жаткандарга каршы айоосуз чаралар иштелип чыгышы керек. Чынында да, Кыргыз Кырка тоосунун тескейиндеги азыркы Бурана шаар чалдыбарынан Кочкор өрөөнүнүн түндүгүндөгү Кум-Дөбө кыштагындагы Кырк чоронун күмбөзү шаар чалдыбарына ушул Шамшы ашуусу аркылуу атчан жетүүгө болот. Заманбап ачык окуу ресурстары билим булактарына суусаган кыргыз тилдүү кардарларды башка тилдерди үйрөнүүгө да ынтызар кылат. Ата Журт тарыхында, улуттук мамлекеттүүлүк идеясынын калыптанышында, бышып жетилишинде жана өсүп-өнүгүшүндө калк ичинен суурулуп чыккан улуу инсандардын эмгеги, калтырган издери өзүнчө эле тарых. Желдет Нузуп аталык саждага башын койгон кезде башын кылыч менен кыя чапкан. Бул орток түрк даанышманынын миң жылдык мааракесин кыргызстандыктар гана эмес, мүлдө түрк дүйнөсү жана жалпы адамзат белгилеп жаткандыгы ала-тоолуктар үчүн зор сыймык. Мектеп жашындагы балаңызга деле пайдалуу.

Next

Кыргызстандын тарыхы боюнча суроолор?

кыргызча тест кыргызстан тарыхы боюнча

. Жылды кошумча атоо салты Негизи, тигил же бул жылды атайын бир окуяга, көйгөйгө же инсанга байланыштырып атоо — эзелтеден келе жаткан адамзат салты. Улуу көтөрүлүш менен Үркүндүн кылымдык мааракеси 2016-жылы кыргызстандыктар жана жалпы борбордук азиялык калктар 1916-жылы өз бабаларынын падышалык Орусиянын оторчул өкүмүнө каршы чыккан ири улуттук боштондук кыймылынын 100 жылдык мааракесин белгилөөдө. Эгемендигибизге чейрек кылым Эң маанилүү мааракебиз — эгемен Кыргыз Республикасынын 25 жылдыгы. Кылымыбыздын башында эле элдик ыңкылаптар эки жолу жүзөгө ашырылгандыгы буга түздөн-түз далил. Советы Старайтесь формулировать вопрос максимально четко и понятно. Археологиялык эстеликтерди коргоо жаатындагы мекеме Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы эч күчү жок бюрократтык бир чакан бөлүмчө болбостон, түздөн-түз Өкмөт башчыга баш ийген атайын мекемеге айланышы керек деп талап кылган археологдордун сунушуна да кулак салуу учуру келди.

Next

ТЕСТ: Кыргыз милициясы жөнүндө канчалык жакшы билесиз?

кыргызча тест кыргызстан тарыхы боюнча

Демек, алар этностордун арасындагы ыктыярдуу маданий көпүрө кызматын да аркалап беришет. Демек, бабабыз Жусуп Баласагын — жалгыз эмес болгон, бирок ал — Карахандар мамлекетинде байырлаган аалым, акын жана айдыңдардын ичинен өзгөчө бараандуусунан болгонунда шек жок. Андан аркы саясий тарых, цензуралык бурмалоолорду да эске алуу менен айта кетсек, совет доорунда эле кыйла дурус чагылдырылган. Жекече жана интернетте социалдык тармактарда милиция кызматкерлери куттуктоолорду кабыл алып жаткан учур. Бүгүн, 1-ноябрда Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлери кесиптик майрамын белгилеп жатышат. Иши кылып, көрбөй калдым дебеңиз, бурадар. Ала-Тоонун түндүк аймагы бул боштондук күрөшүнө 1916-жылдын баш оона август айынын башында аралашкан.

Next

ТЕСТ: Кыргыз милициясы жөнүндө канчалык жакшы билесиз?

кыргызча тест кыргызстан тарыхы боюнча

Тарыхы болбой, эл болбойт Тамыры болбой, жер болбойт, демекчи ар бир элдин өз тарыхы бар, кылым карыткан кыргыз эли да өз кезегинде улуу тарыхын жаратып, урпактарга калтырган. Жыйырманчы кылымда эл аралык уюмдар да тийешелүү жылды тигил же бул ооруга каршы күрөштүн жылы, адамзат цивилизациясына зор салым кошкон тигил же бул тарыхый бабанын жылы, ж. Анын маанисин анчейин аңдабаган көрпенделер деле бар чыгаар, бирок 1991-жылдын 31-августунда баш оонанын акыркы күнү суктанарлык саясий эрк көрсөтүп, Кыргызстанды көз каранды эмес мамлекет жарыялаган Жогорку Кеңеш элибиз үчүн тарыхтын жаңы барагын ачып берген. Бул шаардын сакталып калган чалдыбары азыркы тапта Бурана археологиялык-архитектуралык ажайыпкана комплекси катары маалым. Сайттын колдонуучуларына көп мүмүкүнчүк бар, ошондуктан өтүүнү сунуштайм! Дүйнөдөгү каржы кризисин алдын-ала жоромол кылып айткандыгы менен өзүн көшөкөрлөрүнө мактаткан мурдагы мамлекет башчыбыз бар. Өзгөчө бул — жемкорлук жаатында болду. Мусулманкул менен Шады датканын уюштурган кутумунун натыйжасында 1844-жылы ак жерден курман болот.

Next