Китоби намоз барои занхо. Намоз барои Занхо

Китоби намоз барои занхо Rating: 7,8/10 1138 reviews

Намоз барои Занхо

китоби намоз барои занхо

Получили Samsung или другие устройства для андроид? Расули Худос фармуданд намоз мехонед Мард посух дод бале Расулулло. Барои мо корҳоеро, ки ризои Ту дар он аст, осон бигар -дон. Аллоҳ умма салли ало саййидино Муҳ аммадин ва ало оли саййидино Муҳ аммад. Пойҳо низ ба ҳам ҷамъ карда мешавад, нўги ангуштон бошад аз замин канда намешавад. Шоир чи хуб бан кардаас Саре, ки са. Дар рукўъ се бор «Субҳона Раббия-л-азим» гуфта мешавад.

Next

Чи Тавр Бояд Намоз Хонд

китоби намоз барои занхо

Китоби чи тавр намоз бояд хондСчастливое событие в семье Владимира Преснякова и Натальи Чи тавр намоз бояд хонд. Пас дар салаки бандагонам дарой ва вориди би. Дар саҷда ангуштони дастҳо ба ҳам ҷамъ карда мешавад ва баробари рўй воқеъ аст. Чи хуб аст ки инсон амалиро ан. Дар Рўзи ҷазо ба ман, ба модари ман, ба па -дари ман ва ба ҳамаи мусулмонон Меҳрубон бош, эй Худои Бахшояндаи Меҳрубон! Ба хар зану мард аз синни булуг то омадани марг адо кардани он зарур аст. Савол мекунем, ки чаро бояд парвардигори ин хонаро яъне Каъбаро ибодат кунем Ба иборати дигар со. Ба номи Худои Бузург, ки Меҳрубони ҳамагон дар ин дунё ва танҳо Меҳрубони мўъминон дар Рўзи ҷазо аст.

Next

Намоз барои Занхо

китоби намоз барои занхо

Бисми-л-Лоҳ и-р-Раҳ мони-р-Раҳ им» ва ояти «ал- Курсҳ»-ро бихонад. Намоз укишни урганиш Ссылка на страницу с видео: Ссылка html на страницу с видео: Код. Ийёка наъбду ва ийёка насстаъин, иҳдиснас сиротал мустақима, сиротал лазина анъамта ъалайҳим, ғайрил мағзуби ъалайҳим валазоллин. Дуои маро бипазир, бенасиб нагардон! Дар ин ҳолат дуои «ат-Таҳийёт» бихонад. Дар амалия бисёр вақт, ҳангоми хондани намоз сураҳои дар зер овардашударо истифода менамоянд.

Next

Сурахои Намоз

китоби намоз барои занхо

Ангуштони пои рост ба замин зер карда шуда, ба пеш нигаронида мешавад. Аввалан ташакур аз сомонаи хубатон мекунам, ки хеле моро дастгири мекунад. Ин ҳолатро «қаъдаи ахира» — «нишасти ниҳоӣ» гўянд. Ашҳаду ан ло илоҳа илло-л-Лоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ». Дуо ва тасбеҳҳое, ки баъди намоз хонда мешавад: Аллоҳ умм а Анта-с-салому ва минка-с-салому. Ситоиш Худойро, Парвардигори оламиён аст! Пас аз он «Самиъа-л-Лоҳу ли ман ҳамидаҳ» гуфта, аз рукўъ рост мешавад.

Next

Китобҳои дарсӣ барои синфи 9

китоби намоз барои занхо

Дар ҷалса бояд болои пои чап, ки нўгҳояш ба тарафи рост нигаронида аст, бишинад. Пойҳоро аз сари зону ва дастҳоро дар оринҷ андак хам мекунанд. Гуноҳони Моро био-мурз, ба мо меҳрубон бош, моро насиби ҷаннат рўзӣ гардон, моро аз оташи Дўзах паноҳ деҳ. Сипас баъди лаҳзае дар оромӣ будан «Аллоҳу Акбар» мегўяд ва ба саҷда — таъзими заминӣ меравад. Ба мо умри дароз, илми боманфиат, офияти ин дунё ва хушбахтии охират рўзӣ бигардон.

Next

Омузиши намозхони барои Хохарон, Видео, Смотреть онлайн

китоби намоз барои занхо

Ва лам якун лаҳу куфуван аҳад». Занон дар саҷда пойҳоро ба ҷониби рост берун кашида нишинанд. «Аллоҳумма-ғфир лӣ ва ли волидайя ва ли устозия ва ли ҷамиъи-л-мўъминина ва-л-мўъминот ва-л-мусли-мина ва-л-муслимот, ал-аҳёу минҳум ва-л-амвот». Шикам ба зону расони да намешавад, оринчхо ба замин ва шикам расонида намешавад. Агар мақоми Иброҳим алайҳи-с-салом -ро ҷое барои намоз хондан қарор диҳем ва ин ояи карима нозил гардид «ва аз мақоми Иброҳим ҷое барои намоз хондан қарор диҳед» Бақара:125 ва ҳамчунин ояи ҳиҷоб. Дар ҳолати ҷалса будан аз рўи муддат ба вақте баробар аст, ки он барои гуф-тани такбир «Аллоҳу Акбар» кифоят мекунад.


Next

Чи Тавр Бояд Намоз Хонд

китоби намоз барои занхо

Моро аз нобоварӣ, бисёрхудоӣ, нодорӣ ва азоби гўр нигоҳ дор. Фал яъбуду рабаҳозал байт аллазӣ атъамаҳум мин ҷувъив ва оманаҳум мин хавф. Дастҳо дар болои ронҳо гузошта мешавад. Пас аз он рўйро ба тарафи чап гардонида, ба ҷониби китфи чап нигоҳ андўзад ва ҳамчунин «Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ» бигўяд. Намоз калиди чаннат барои мардхо. Ҳамин тавр, суннат ва фар -зи намози саҳарӣ анҷом меёбад. Сипас даст-ҳоро болои шикам зери ноф мегузорад.

Next

Намоз Укишни Урганиш Китоби

китоби намоз барои занхо

Занон дар саҷда оринҷ-ҳояшонро ба замин мегу-зоранд ва онҳоро ба бада-ни худ мечаспонанд. Барои онки фарзади худро кушта Зан гуфт бале Расулулло. Занон дар рукўъ миёни худро андак хам мекунанд. Фавайлун лил мусаллин-аллазина ҳум ъан салотиҳим саҳун. Баъди сураи «ал-Фотиҳа» ягон сураи кўтоҳ бихонад. Нигоҳ ба сари зонуҳо нигаронида мешавад.


Next

Сурахои Намоз

китоби намоз барои занхо

Дастҳоро дар зери ноф гузошта ба қиём бархезад. Махмудчон, мехостем иброз дошта бошем, ки дар сервере, ки дар он китобҳоро ҷойгир кардаем вайрон шудааст диски сахти он корношоям шудааст. Ва ло ана ъобидум мо ъабаттум вало антум ъобидуна мо аъбуд. Ба дурустӣ, танҳо Ў Омурзанда аст ва танҳо Ў дар Рўзи ҷазо касонеро, ки ба Ў бовар дош-танд, ҳимоя мекунад. Зонуҳо ва оринҷҳо андаке хам мешаванд. .

Next

Чи Тавр Бояд Намоз Хонд

китоби намоз барои занхо

Ва ло ана таъбудуна вало антум ъобидуна мо аъбуд. Сипас «Аллоҳу Акбар» гуфта, ба саҷдаи дуюм мераванд. Ин тасбеҳ 3 ё 5 ё 7 бор гуфта мешавад. Таҳрим: 5 Видео Омузиши намозхони барои Хохарон канала Sharaf Idiev. Дар ин лаҳзаҳо мо аз Парвардигор бо дуо чизҳоеро та -лаб мекунем, ки барои мо зарур аст. Мардон болои пои чап, ки нўгҳояш ба тарафи рост нигаро -нида аст, бишинанд, пои ростро ба замин зер кунанд, ангуш -тони пой ба ҷониби Каъба нигаронида мешавад.

Next