Сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии. Вiртуальная выстава твораў сучаснай беларускай лiтаратуры

Сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии Rating: 6,6/10 221 reviews

Багдановіч Максім Адамавіч

сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии

Іншая справа — партызанская вайна. Прагрэсiўная грамадская думка Расii, рацыяналiстычныя ерасi Ф. Бураўкіна, ''Выгнанне'', ''Дыпціх чакання'', ''Развітанне са сцежкай. Мінулае яго - страшны сон, нейкае непаразуменне. Яна прыходзіць на дапамогу, калі «не радуюць песні мора крылатага птушак».


Next

Тэма Радзимы ў Сучаснай Паэзии Бесплатно Рефераты

сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии

На супрацоўнікаў з нямецкімі акупантамі глядзелі і глядзяць як на фашысцкіх паслугачоў, якія здрадзілі сваёй Радзіме. Перад пакараннем ён бачыць у натоўпе хлопчыка, і ў яго хапае сілы ўсміхнуцца таму «жаласнай усмешкай». Заключная частка артыкула — вывады, што выцякаюць з таго, аб чым было заяў-лена ў асноўнай частцы. Праўдзівы паказ асобных з'яў народн. Сочинения Тэма радзімы ў сучаснай паэзіі Сочинения по белорусской литературе » Іншае Радзіма.

Next

Людзі балоце сачыненне на тэму Драматызм лёсу Ганны Чарнушки — Задай вопрос — получи ответ

сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии

Сіпакова падпарадкавана сцвярджэнню светлага і разумнага, мудрага і вечнага на зямлі. Касога, Iгнацiя, якiя жылi на Беларусi, М. Вучэбна-метадычны комплекс карысны для ўсiх, хто вывучае гiсторыю Беларусi. У «Аповесцi мiнулых гадоу» утварэнне усходнеславяскай дзяржавы звязана з варагамi. «Чарнобыльскую малiтву» Святланы Алексiевiч адносяць да лiтаратуры нон-фiкшн, гэта значыць непрыдуманай, дакументальнай па сваёй фактуры. Мележа 1988 за раман «Гаспадар-камень». Апавяданні гэтага сборніка напісаны ў жанры псіхалагічнай фантастыкі.

Next

Чарнобыльская тэматыка ў сучаснай беларускай літаратуры

сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии

Выйшлі яго раманы «Плач перапёлкі», «Апраўданне крыві», «Свае і чужынцы», «Вяртанне да віны». Большая частка на шага насельнiцтва размауляе на руска-беларускай мове трасянцы i яркiм прыкладам гэтага з'яуляецца Мiкiта Змiцераiч. Дуніна-Марцінкевіча даўно вядома ў гісторыі родная літаратуры. Шаршнёў, старшы выкладчык кафедры замежных моў Інстытута кіравання і прадпрымальніцтва Разгледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры замежных моў 23 снежня 2002 г. І гэта невыпадкова, бо паэтычны радок - самая эмацыянальная і чуйная форма рэагавання на падзеі. Вялiкi уплыу на яе развiцце аказау грамадска-сацыяльны уздым, дзякуючы якому узрасла увага да чалавека, як асобы, як стваральнiка матэрыяльных i духоуных каштоунасцей на зямлi.

Next

Чарнобыльская тэматыка ў сучаснай беларускай літаратуры

сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии

Асаблiва балюча адчула Ганна свае становiшча жонкi-рабынi, калi нарадзiла дзiця. На ўласныя сродкі ен заснаваў у Люцынцы школу для вясковых дзяцей. Шырокая і бурная плынь сучаснага жыцця прыкметна ўзбагаціла ў літаратуры спектр тэматыкі. Захапляе сюжэтна-падзейная плынь у аповесці 1997 , у якой пераплятаюцца сучаснае і мінулае. У творчасці сучасных беларускіх паэтаў значнае месца займае тэма працы.

Next

Сучасная проза Беларусі — Кароткі змест / Краткие содержания

сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии

Ён выказвае цвёрдую ўпэўненасць у тым , што Руская зямля здольная нараджаць уласных вялікіх вучоных , сваіх «расейскіх Калумбіі» , вялікіх дзеячаў культуры. Адсюль схільнасць паэтызаваць народны побыт. Але, на жаль, як сцвярджае лірычны герой верша З. Васiля яна спачатку не вылучала з лiку сваiх равеснiкау. Сустракаецца у рамане i гумар. Произошедшая драма изменила их жизни, и каждый нес эту ношу в одиночку долгое время. Па-першае, па фінансавых прычынах патанчэлі беларускія часопісы, а выдавецтвы скарацілі выпуск мастацкай літаратуры.

Next

Тэма радзімы у сучаснай паэзіі

сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии

Чалавек, прырода, грамадства, мiнулае i будучае -- вось тая праблематыка, што знаходзiцца у аснове творчасцi паэтау. «Бог дау — бог узяу», — вось рэакцыя Глушакоу на смерць дзiцяцi. Яны адрасаваны у першую чаргу дарослым, якiя рознымi спосабамi iмкнуцца перакласцi увесь груз выхавання дзяцей на дзядоу у бабуляк. Быў басяком, злодзеем, задзірыстым буянам, якога не хацелі лічыць за чалавека. Багдановiч пра маленства, прыроду, гiсторыя, гарадское жыцце , А.

Next

Сучасная беларуская паэзія

сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии

Свет паэзii Леанiда Галубовiча поунiцца трывожнымi думкамi пра родную зямлю, самаадчуванне на ёй чалавека. На ніве паэзіі сёння плённа працуюць С. Адчуваецца нязгода пісьменніка з тым, што бяздушны прагматазм, абыякавасць да лесу чалавека, жорсткасць сталі ў значнай ступені рэальнай асновай існавання грамадства, ён у многіх выпадках выказваецца з пазіцый хрысціянскага гуманізму. Яна ўсё глыбей пранікае ў сутнасць чалавека, паказвае адзінства яго з навакольным светам. Дунін-Марцінкевіч заклікаў сялян не ўхіляцца ад воінскай службы, паказваў, што кожны сумленны і працавіты чалавек можа дасягнуць высокіх чыноў і званняў. Героі твора - Фруза Зянькова, кіраўнік Обальскай падпольнай арганізацыі, і Зіна Партнова.

Next

Тэма радзімы у сучаснай паэзіі

сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии

Сучасныя празаікі дбаюць пра тое, каб стварыць цікавыя, займальныя творы для юнай чытацкай аўдыторыі. Яго воіны - гэта « русічы » , рускія сыны. Нарадзілася 5 ліпеня 1965 ў Мінску ў сям'і служачых. Грамабой мала чым адрозніваецца ад простых людзей, ён нават ходзіць у лапцях, а затым жэніцца з сялянскай дзяўчынай - сірацінкай Касяй. У апавяданні 1987 глыбока выпісаны пакуты ад радыяцыі і яе наступстваў такой жывой істоты, як сабака Д'жукі. Стараўся выявіць праз маці божай лікі.

Next

Сучасная беларуская паэзія

сачыненне тэма кахання у сучаснай беларускай паэзии

Што ёсць чалавек перад няўмольнай сілай абставін? Аналіз англіцызмаў у аналітычных праграмах 12 2. Аб неабходнасці беражлівых адносін да прыроды, аб сэнсе чалавечага жыцця. Па яго сцэнарыях пастаўлены кароткаметражныя фільмы «Кола» 1977 , «Дэбют» 1978 , «Буслянё» 1980 і мастацкія - «Суседзі» 1979 , «Купальская ноч» 1982 , «Белыя росы» 1984 , «Восеньскія сны» 1986. Усе тыя гады ў будучага паэта была прага да вучобы і ведаў. Раман усебакова iмкнецца абгрунтаваць, чаму Ганна, у якой развiта пачуцце уласнай годнасцi, якая не церпiць прымусу i сляпога падначалення чужой волi, вырашыла выйсцi за Яўхiма.

Next