Тест аз география синфи 9. Борис христенко повесть о пережитом скачать

Тест аз география синфи 9 Rating: 7,7/10 911 reviews

Китобхои Дарси Барои Синфи 11

тест аз география синфи 9

Бо вучуди он ки иктисодиёти мамлакатро соҳаи кишоварзӣ муайян мекунад, болоравии суръати тараккиёти саноат назаррас аст. Умқи миёнаи укёнус қариб 3700 м ва умқи зиёдтарини он дар новаи Ява ба 7450 м мерасад. Арасту аввалин маротиба ҳангоми мушоҳидаи кадом ҳодиса курашаклии Заминро исбот намуд? Хиндустон аз чихати чамъоварии чой. Л 240; В 257; С 230: I 223. Захираҳои солонаи гандум 45 млн тоннро ташкил менамояд. Аз ҷумла: Маводҳои иловагӣ, дидани ҷавобҳо, баровардани ҷавобҳо дар охир ё дар аввал ва ғайраҳо.

Next

Маводҳои санҷишӣ барои синфҳои 9

тест аз география синфи 9

Куба табиати бою рангин дорад. Хусусан дар минтақаҳои хунуки замин, дар минтиқаи кӯҳҳои баланд биёбонҳои тропикӣ аҳолӣ ниҳоят кам аст. Нахустин Қонун онди мухптн зист дар кадом давдат кабуд карда шудааст? A боридани борони кислотагӣ B омадани селҳои пай дар пай C гармшавии иқлим дар солҳои охир D ифлосшавии оби кӯлҳо аз партовҳо 6. Тест аз фанни алгебра барои синфи 11. Дар ҷумҳурӣ тоторҳо, немисҳо, қазоқҳо, туркманҳо ва дигар халқияту миллат зиндагӣ мекунанд. Захирахои оби Россия дар таъмингардонии талаботи ахолӣ ва инкишофи хочагии халқ нақши бузург мебозад.

Next

Борис христенко повесть о пережитом скачать

тест аз география синфи 9

Душанба маркази калони илму фарҳанги Точикистон мебошад. Соли 1983 дар нохияи Хамадони мамнуъгохи Даштичум бо масохати 19700 гектар сохта мешавад. Ба тарзи тестн гучаронидани аттестатсияп ха гм ва ач сннф ба синфгучаронӣ яке ач шаклхои очмудашудатг аттестатсия ба хпсоб рафта, дар низоми тахсилоти ҷахонӣ роиҷ мебошад, ки он бартарп ва афчалияти худро ач дигар шаклхои аттестатсия ба хубп собпт намудааст. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Амрикои шимолӣ ва Амрикои ҷанубӣ олами нав номида шудаанд. Байкал — кули чукуртарини олам буда. Дар таркиби саноати Тоҷикистон вазни хоси саноати вазнин 48,6 фоизро ташкил мекунад.

Next

Китобхои Дарси Барои Синфи 11

тест аз география синфи 9

Тест аз фанни физика барои синфи 10. Ганг дарёи серобтарини кураи Замин буда, аз чихати микдори об танхо аз Амазонка ва Конго камӣ дорад. Намояндагони мухрадорон-синфи хазандагон ва паррандагон. Дар шимолу шарқ гарданаи борики Суэс 120 км Африқоро бо Авруосиё мепайваидад. Дар тадқиқи табиати Африқо ва аҳолии он олимони Шӯравӣ хизмати шоиста карданд. Дар минтакаи троппкӣ рӯчп ач хама кӯтоҳтарин чанд соат аст? Аз хайвонхо паланги турони, гавазни бехорои, загорамохи, лакамохи, кобра, намудхои калтакалос, намудхои мургоби ва намудхои гуногуни хашарот. Соли 2008 бошад аҳолии ҷумҳурӣ ба зиёда аз 7 миллион расид.

Next

Ҷавобҳои саволҳои имтиҳонӣ аз фанни ГЕОГРАФИЯ (шифоҳӣ) қисми I аз 1 то 20 саволнома

тест аз география синфи 9

Дар харитахои мавзуи баръакс як ё ду исмани табиат хочаги ахоли масалан релеф ва об, иклим хокро тасвир мекунанд. Ба ин гурух Хиндустон, Бразилия,Австарлия ва боз якчанд давлатхои дигар дохил мешаванд. Дар замин дар шакли моеъ, барф, кирав ва ях дучор мешавад. Дар шимол и гарб Точикистон бо Узбекистон , дар шимол бо Киргизистон 630 км , дар чануб ба масофаи 1030 км бо Афгонистон хамсархад аст. Олимони географи юнони қадим фақат байни ду қитъаи олам, яъне аврупою Осиё фарқ мегузоштанд. Натиҷаи санҷиш як рӯз пас аз атгестатсия ба маълумоти хонандагон расонида шуда, ба протоколи комиссияи санҷишӣ ба расмият дароварда мешавад.

Next

Тест аз География for Android Free Download

тест аз география синфи 9

Заминҳои шудгор асосан дар ҳамвории Аврупот шаркӣ, Сибири Гарбӣ, дар минтакаи дашту бешадашт ва чанубӣ минтакаи чангал чой гирифтаанд. Дар ин соха такрибан 70 фоизи ахолӣ шугл дорад. Дар чараёни сокиншавии хамаи мамлакатхо шахрхои калонтарин накши асосиро мебозанд ва шумораи онко аз 100 бештар аст. Вай 40 фоизи каламрави онро дар бар мегирад. Дар ин замина дар ин ҷо асосан саноати куҳӣ, сохахои гуногуни кишоварзӣ ва коркарди махсулоти онҳо ба рох монда шуданд. Лнсамбдеян Генералин Созмонп Миллалп Мутгахид кадом сол дар бораи бархам заданП гояҳоп нажодпарастП шартномаи баПналхалқиро ба имзо расонид. Хичрати дохилӣ таърихан кадима буда.

Next

Маводҳои санҷишӣ барои синфҳои 9

тест аз география синфи 9

Калонтарини онхо Ладога ва Онега мебошанд. Дар сохилн дарёю кулхо бахмут вазнаш го 3 т вомехурад. Иқлими он континенталии ниҳоят гарм тобистон -и хушк буда. Намудхое,ки шумораи онхо бо суръати баланд нест мешавад. Аз сарватҳои табиӣ дар ин ҷо бештар никел, кобалт, мис, марганетс, хром вомехӯрад. . Қисми баланди заминро хушкӣ материкҳо , пастхамиҳоро уқёнусҳо ишғол кардаанд.

Next

Скачать САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТИ A3 ФАННИ ГЕОГРАФИЯ БАРОИ СИНФИ 9 2017 бесплатно!

тест аз география синфи 9

Накши асоснро дар кашонидани борҳон хочагни халқи Ҳиндустон калом намулп наклпёт мебочад? Релефи он гайр аз куҳи начандон баланди Копедог бокимондааш ҳамворӣ мебошад. Вокиди пулй — сом Киргизистон мамлакати куҳӣ мебошад. Баробари ба вучуд омадани марказхои нави саноатӣ, инчунин дар қисмати заминхои навобёришаванда сохахои тахассуси кишоварзӣ ва истехсоли махсулоти он ба рох монда шуданд. Онро оби минерали ё маъдани меноманд. Хиссаи саноати истихроч то рафт кам шуда истодааст, ки сабаби асосиаш доимо камшавии кувва ва масолехталабии он.

Next

Скачать САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТИ A3 ФАННИ ГЕОГРАФИЯ БАРОИ СИНФИ 9 2017 бесплатно!

тест аз география синфи 9

Дар сайти Шумо барои дарси «Омодагии дифои харби «ягон мавод мавчуд нест ба фикрам, хохиш мекунем, ки ягон маводе ворид кунед. В Қуваит; С Орон; О Мпсрн Лраб. Воридот: нафт, гази табии, лавозимот, хуроквори. Матнҳои нақли хаттӣ — 14 матн. Инчунин фаронсавиҳо, англисхо, юнониҳо ва арманихо зиндагӣ мекунанд. Вобаста ба сатҳи маҳал иқлими он мухталиф аст.

Next

Тест аз География for Android Free Download

тест аз география синфи 9

Микёси кафомонии мамлакатҳои чахони сеюм хеле бузург аст. Хочагии кишлоқ наклиёту алоқаро ба таври мунтазам омӯхта, ба вазъи ҳар кадоми онхо дар микёси чахон ва зерсистемахои он ошно мешавед. Тест аз фанни таърихи халқи тоҷик барои хатмкунандагони синфи 9. Хамин тавр ба Хиндустон рохи бахри кушод ва дар чануб тархи магерикро муайян кард. Дар асрҳои 8 ва 7 пеш аз милод ҳамагӣ дар кураи замин 5-10 миллион нафар аҳолӣ зиндагӣ мекард.

Next