Выдрын падарунак кантролны пераказ. Дыктанты па беларускай мове: складаныя сказы (Контрольные, тесты, экзамены)

Выдрын падарунак кантролны пераказ Rating: 6,4/10 951 reviews

Алегарычны сенс вобраза Плачки,Сына Буры(сачыненне)па беларускай литаратуры.срочно.

выдрын падарунак кантролны пераказ

Броўкі Мост ля вёскі З аднаго боку моста берагі рэчкі крутыя і адрывістыя. Так склалася, што наша гісторыя чатыры стагоддзі была звязана з Польшчай, Літвой і, вядома, з Расіяй. І тады, калі зямля робіцца белаю-белаю, калі мяцеліцы спяшаюцца як найхутчэй укрыць ад маразоў кожны карэньчык, кожны парастак, калі прамярзаюць у голым суччы птушыныя гнёзды на распранутых дрэвах. Сіпакова Старажытная сталіца Спадчынай беларускага народа з'яўляецца старажытны Наваградак. Часам мы не задумваючыся рвёмся іх.


Next

Алегарычны сенс вобраза Плачки,Сына Буры(сачыненне)па беларускай литаратуры.срочно.

выдрын падарунак кантролны пераказ

Пераказ на тэму лясны аматар меду,. Калі ж здарыцца, што няма нажа, то грыб трэба не вырываць, а акуратна выкруціць, павярнуўшы два-тры разы вакол восі, а ямку засыпаць зямлёй - , -гэтага дастаткова, каб грыбніца працягвала расці. І яшчэ адзін пласт - гэта гучыць у кожным радку патрыятызм, сімвалічнае выява былой свабоды, пакут народа, спробаў супраціву. Падзеі ў тэксце ўспрымаюцца спачатку вачыма селяніна як інфернальныя, невытлумачальныя з'явы. На другім беразе захавалася адна сасна, якая стаяла ў калгасным двары, якраз насупраць канюшні, таму камель яе быў так выцерты жывёлай, што блішчэў на сонцы, як наглянцаваны. Руіны Наваградскага замка гавораць пра яго цяжкую, але гераічную гісторыю.

Next

Алегарычны сенс вобраза Плачки,Сына Буры(сачыненне)па беларускай литаратуры.срочно.

выдрын падарунак кантролны пераказ

Перакройваліся нашы межы, мяняліся, але вечна жыў на гэтых землях народ, - працавіты, памяркоўны, мужны. Наведалі і акварыум - вялізны зашклёны падводны дом для рознай марской жыўнасці, пра якую мы чулі толькі на ўроках біялогіі. Гэта і сапраўды аказалася фантастыкай: блакітна-сонечнае мора, празрыстая вада, у якой відаць нават камяні на дне, чародкі крыклівых чаек, якія спрытна выхопліваюць з вады дробную рыбу. Разумныя людзі асуджаюць яго і шкадуюць. І тады, калі на лугах клапатліва працуюць пчолы, а кветкі, промні і птушыныя песні яднаюцца ў непаўторную мелодыю жыцця, якая запаўняе сабою ўсё: лугі, палі, лясы. Ёсць шмат будынкаў, якія нагадваюць кветкі. А як цікава ўваходзіла ў… і аддам іх агню, што ў вачах тваіх спее, расце.

Next

Who we've funded

выдрын падарунак кантролны пераказ

І робяць гэта да той пары, пакуль жывёла не навучыццца стаяць прама на дзвюх лапах, хадзіць і выконваць па загадзе іншыя штукі. Вучні сёмага класа ўжо маюць невялікі вопыт апісання партрэта. Page 8… Я ў доўгай з саматканага палатна світцы ўваходжу ў «вялікі» клас. І тады, калі, прачнуўшыся ад зімовага сну, светла і ўсхвалявана гамоняць маладым лісцем дрэвы, а зялёна-смарагдавы колер зямлі, аблашчанай сінякрылым ветрам, радуе вока бязмежнаю прагай жыцця. Пераказ: Неспадзяваная сустрэча — Экзаменационные изложения и пересказы для 9 класса по белорусскому языку. І тады, калі цішэе ў прасторах, калі на палях па-восеньску пахне ўжо свежаю саломаю і новым зернем, калі пад нагамі шамаціць апалае лісце, а жоўты колер пануе ўжо там, дзе яшчэ нядаўна было так шматколерна, гаманліва, весела. Вада была такая чыстая, што нават круглыя гладкія каменьчыкі, якія ляжалі на дне ручая, здаваліся белымі карaлямі.

Next

пераказ / Поиск по тегам / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

выдрын падарунак кантролны пераказ

Бутэвіча Вяртанне ў родныя мясціны Гэтай сустрэчы са сваім лесам ён узрадаваўся так, нібы сустрэўся з даўнім сябрам, з якім, развітаўшыся ў маладосці, потым доўга-доўга не бачыўся. Зразумела, не кожны паход у грыбы заканчваецца багатай здабычай, але гэта, мабыць, не самае галоўнае. Пры правядзенні пісьмовага экзамена па беларускай мове за курс сярэдняй школы будуць выкарыстаны тэксты. Зборнiк экхаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў узровень агульнай базавай ацукацыi. Цёмна-карычневыя, нібы абпаленыя агнём, лісты на іх палахліва трапечуцца, не ападаючы аж да самай вясны, пакуль не прыходзіць час саступіць месца новым, маладым.

Next

пераказ / Поиск по тегам / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

выдрын падарунак кантролны пераказ

Лясны аматар мёду текст для 10 класса контрольное изложение. Нужен текст изложения по белорусскому языку «разумная казуля» начинается с:«машына ехала пад. Толькі дзесьці на паваротах вада падмывае то адзін, то другі абрыў, вымываючы з зямлі тоўстае карэнне, а час ад часу і цэлыя счарнелыя ствалы алешын, не пражыўшых яшчэ нават паўвека. Вучэбныя заняткі па беларускай рускай мове ў ІІ класе ва. Якую яшчэ песню пра вясну вы… І падарунак гэты будзе радаваць цябе ўсё жыццё. На маю думку, першаснае, што па- трэбна для таго, каб беларуская мова не была нашым дзецям… У Кітаі расце цікавасць да беларускай. Тады ён успомніў пра свой лес, вось пра гэтую вузенькую напаўзарослую дарожку, якая, аб'ехаўшы пару сасонак, што выбеглі як не пад самыя колы, хаваецца, нібы ратуючыся ад спёкі, пад густыя і зялёныя шаты дрэў.

Next

BodySpace FREE Online Fitness Community

выдрын падарунак кантролны пераказ

Сям-там толькі віднеліся на гэтай неабсяжнай роўнядзі асобныя купкі беланогіх бярозак, якія стаялі мясцінамі, бы дзяўчаты ў карагодзе. Звычайна гэта збудаванні для якіх-небудзь відовішчаў: цыркі, стадыёны, тэатры, купалы якіх зроблены ў выглядзе пялёсткаў. Скиньте пераказ Алежка по беларускому срочно. Чатырнаццацігадовай дзяўчынкай дачка полацкага князя Рагнеда была сілком вывезена ў Кіеў, але пазней яна вярнулася на родную зямлю. Кантрольны дыктант з граматычным заданнем.

Next

Дыктанты па беларускай мове: складаныя сказы (Контрольные, тесты, экзамены)

выдрын падарунак кантролны пераказ

Пасля падняўся, далоняю выцер губы, абтрос з кашулі празрыстыя кропелькі і адчуў, што прасвятлела ў вачах, нават лягчэй цяпер ступалі ногі. Адкуль песня беларуская Ці то полем, ці то лесам ішлі тры падарожнікі. Праўда, падымаюцца яны не ад самай вады, а воддаль, утвараючы пойму, па сярэдзіне якой у жоўтым наносным пяску і цячэ гэтая невялічкая рэчка. Беларуская мова не вывучалася ў гэты час ні ў вышэйшых… Ён зашывае пана Смаргонскага ў мядзведжую шкуру, Вітулінскага — у цялячую,. Але наперадзе быў легендарны Севастопаль, было жадана-невядомае Чорнае мора. Сакрэты словазмянення і фор-… ням, якія дапамагаюць выпрацоўваць уменне пераказ ваць і ствараць уласныя.

Next

Who we've funded

выдрын падарунак кантролны пераказ

Гаючая і непаўторная мова Случчыны, якую ашчадна і з любоўю заха-… даглядаюць, як ён песціў-мілаваў кожнае дрэўца: абрэзваў, абкопваў, бяліў,. Малюнкі прыроды мяняліся адзін за адным. Паступова балты і славяне, жывучы разам, зліліся, перамяшаліся, як бы парадніліся адзін з адным, Тым больш, што паблізу Наваградка знаходзілася Літва - радзіма мужнага племя людзей, якія здаўна памагалі Полацкай зямлі, крывічам-славянам. У дадатку змешчаны прыкладныя тэксты дыктантаў: пераказаў, частка з якіх ужо… расце у лесе, дыназаур, бавоуна, індывідуум, ауторак, есаул, заучасна,. Паводле часопіса ''Вясёлка'' Летнім днём Алесь ішоў высокім берагам возера. Васючэнкам, Ян Баршчэўскі папярэджваў нашчадкаў не занадта захапляцца эзатэрыкай, не лезці за тую заслону, куды нельга зазіраць цікаўным, інакш можна выклікаць катастрофу. Лясны волат выдрын гасцінец, лясны аматар меду.

Next

Алегарычны сенс вобраза Плачки,Сына Буры(сачыненне)па беларускай литаратуры.срочно.

выдрын падарунак кантролны пераказ

Зусім на доле дарожку перабягаў невялікі ручай, які цурчэў з-пад маладой алешыны, што ўзнімалася над чаротамі. Аватар пользователя koshkam Koshkam новичок · Беларуская мова; 5 б; 3 дня тому. У Італіі ёсць мост даўжынёй больш за кіламетр, і трымаецца ён усяго на дзвюх апорах. Мову нельга кахаць, мову можна любіць. Правапіс мяккага знака і апострафа.

Next