Саламдашуу тил жонундо. Макал

Саламдашуу тил жонундо Rating: 6,3/10 976 reviews

Эмгек жонундо макалдар

саламдашуу тил жонундо

И уже небольшим смелым смурфикам светит настойчиво отыскать проезжую часть домой и не нетерпеливо попасть в лапы Гаргамеля. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашап, бир жеке фирмада эмгектенет. Жылдыздардын арасынан кулап кеткен, Жылдыз уулун бир көрө албай, Энем жоктоор… Мен өлсөм бир гана… энем жоктоор. Алыска алып кетип жашоо шары, Арадан өттү өмүрдүн ай-жылдары. Издер жатат тоонун бетин бербестен, Ал атамдын өмүр жолу издери. Калгансыбай кашаң, чобур атты минип, Кадамдагын алга карай бат жүгүрүп.

Next

Улутум кыргыз, урааным Манас!

саламдашуу тил жонундо

Көп нерсеге кабыргам кайышууда, Көтөрө албай көңүлүм майышууда. Объединившись с другими студентами, они делают довольно тайное общество под названием «Подразделение Дамблдора». Өзүң дагы, дилиң дагы кыргызсың! Көк Теңир көлөкөсү ушул тоолор, Кыргыздын көңүлүнөн эч кетпеген. Башка келген, бак — дөөлөттү бек карма. Алмамбет баатыр чалгынга жөнөөр алдында Кытай тууралуу кандай маалымат айтат? Сүйлөп койсом бөтөн тилде эгерде, Эне тилим таарынба деп актанам. « Аргымак болбой кеттиң, кулунум » деп, Өмүр күнү бүткөнчө кошок кошоор Дүйнөсү эңшерилип, Жүрөгү тең жарылаар.

Next

Ыр жыйнак..

саламдашуу тил жонундо

Кыйкырсаң да, ал басыгын жай кылбайт. Ишеничтүү жашайлы өлкөбүздө, Ийгиликтер коштолуп ар жылына. Сарыбай кандай шартта жана кимдин колунан өлөт? Жамандыктын доору жүрүп турат, Жакшылыкка тап берип үрүп турат. Тыкы-тук дөңгөлөгүм чыкпай эч чыйырынан, Тирүүлүк ал четинен көз жеткис кыйырына Жол тартып бара жатам чиркелген вагонум бар. Оо, Ала — Тоо, кетким келбей эч эле, Келген сайын сызыламын эмнеге? Нан, тузсуз жашоо жок,ата журтсуз жашоо жок. .

Next

Мугалимдер жонундо обондуу ырлар 31.12.2018

саламдашуу тил жонундо

Энеке, эстеп кеттим, Жайлоодо козу-улакка аралашып, Жаныңда жүргөн кезим. Карасаев, Кусеин Карасаевич - Wikipedia. Семетей Тайбуурулга кандай шартта жолугат? Эмне себептен, Каркыра өрөөнү Көкөтөйдүн ашын өткөрүүгө ылайыктуу деп табылат? Төрт тарабы кыбыла кете берсин, Токто элим, аларга жетеленбей, Көркөмүнө көз талып суктандырган, Бир да элдин жери жок биздин жердей. Кыргыз деген атыбыз болсо дагы, «Кимсиң? Аман бол деп, бар бол деп тилек кылып, Ынтымакка келели билек түрүп. Кыргыз элим, бир өзүңө кайрылам, Сен чачылдың, мен да экиге айрылам, Башка тилди аралаштырбай сүйлөчү, Кыргыз тилдин кабар алып дайнынан, Башка жээкке, каалгып агып кетпестен, Жат тил менен дилин багып нетпестен, Жүрчү кыргыз, айбан бизден артыкпы? Жүрөктө уктап калган, Ойгончу, улуу намыс! Апакемдин тийген үчүн колдору, Айылымдын жуубай жедим алмасын.

Next

Элчиликте эне тил жонундо талкуу

саламдашуу тил жонундо

Мен өлсөм, Эки дүйнө, энем жоктоор… Калганы жашын төгүп кайра токтоор. Мен - кыргызмын, жонокоймун, улуумун! Атам аскар тоодой кубат биз үчүн, Секиси бар, жайлоосу бар өрүлүү. Кыргызым деп куйгондор Арабызда жок болду Башка тилде суйлолоп Обу жоктор кобойду. Эпосто кайсы музыкалык үйлөмө аспаптар кез-дешет? Кап аттиң, көп нерседен кечигиппиз, Калса экен кыргыз бойдон балдарыбыз! Ала-Тоого чалгынга келат-кан Манас биринчи кайсы жерге суктанып сыйынат? Сапар тартып, сенден узап кетээрде, Окшоштурам мени узаткан энеме. Шамал менен тең жарышкан улуу эл, Каары келсе токтото албас аккан сел.

Next

Элчиликте эне тил жонундо талкуу

саламдашуу тил жонундо

Өзөнбүз, өз тунугун баалай албай, Өзгөлөр өз агымын куюп жаткан. Ата деген сен жашоодо кыйналганда, Өз ичинен сыздап-сыздап буулган ата. Тээ байыркы калың журт арасынан, Теги күчтүү, Көчмөн эл кенебеген! Тилди сүйүп, улут деп күй, жалында, Тил жан азык болуп берет жаныңда. Жандай көргөн курбудан жаңылышып, Жан дүйнөлөр жабыркап сыздап жатат… Жан сыздаткан бир оору кыйнап жатат…. Канаат кыл, сабыр түбү сары алтын- деп, Кумтөрдөй кенибизди кимге бердик.

Next

Эне Тил Жонундо Доклад

саламдашуу тил жонундо

Эрк берип эгемендүү калкым үчүн, Эртерээк бир керекке жарасам. Жөн эле мейли эми, жөн эле жылдыздай жымыңдашып, Жаркылдап күлөлү, кантели, жөн эле көңүл ачып… Жөн эле баарын тең бериптир, теңирдин мээри ташып, Жөн эле биз кесир кылбайлы өзүбүз тепсеп, чачып! Жакыптын Туучунагын из-деп кеткен Мендибай кандай сыр көрөт? Кулпунуп кунго чапаны, Кундуздан таккан жаканы Жузунон нуру тогулуп Апаппак болгон сакалы Аталар откон бул жерден. Кыргызым менин болоттон дагы бекемсиң, Сыналган күчүң бир күндө эмес, нечен күн. Эмне себептен Сарыбай менен кармашууда Семетей, Гүлчоро, Сейтектердин кайраты жеткен эмес? Орто мектепти аяктаган соң, Кыргыз Агрардык университетинин «суу жана жаратылышты башкаруу» институтунун «мелиорация жана жерди коргоо» факультетине тапшырып, 2008-жылы ийгиликтүү аяктап, «суу инженери» деген кесипке ээ болгон. Эки дүйнө жыргалын берсе дагы, Эч нерсеге өзүңдү алмашпаймын.

Next

Уикипедия:Туюк барактар

саламдашуу тил жонундо

Ууда жүрүп, Манас менен Алмамбет кандай түш көрүшөт? Акыркы үч жылдан бери «Белес» радиосунда алып баруучу кызматын аркалап келет. Көр тирилик айынан тентип жүрүп, Көөдөн ооруп жүрөгүм сайышууда. Ааламтордогу «Кыргыз көчү» мекенчилдер тобунун ардактуу аксакалы жана «Бакай Атасы». Тириликте бул жашоодо эмне жакшы? Баркың билбей, бирок ийип башыңды, Башы жоктор байлыгыңа асылды… Бийик тутуп а мен сенин тузуңду, Ыйык көрөм жолдо жаткан ташыңды! Кыргыз Республикасынын Курортология жана элдик медицина борборунун, Жазуучулар союзунун мүчөсү. Мен кыргызмын, кубанамын бул үчүн, Милдетимдей сезем, элди сүйүшүм. Чачын эмес, тартып кетсе аялын, Башка улутка тийген кыздар баянын.

Next

Элчиликте эне тил жонундо талкуу

саламдашуу тил жонундо

Катасыз болсун курбум беттегениң, Келечек сөөмөй кезеп жектебесин. Кыргыздар көчмөн калкпыз байыртадан, Кыргызды башкара албайт эч бир хан. Боз үйдүн кийизиндей, Тешишти… жасап алган кооз дүйнөмдү. Жигиттер мырза болбой тайкы чыгып, Кыздарын кетип жатат сырт тарапка, Башка улут көзүн артып илип жатат, Тукумуң эмне болот ачык айтса? Эки дүйнө тең ыраазы болоюн, Эх, Улуу Зат! Макалаларга шилтеме берүү менен маалыматтардын өз ара байланышын арттырабыз. Калк кадырын ойлобой кээ бир жандар, Кай өлкөдө байлыгын сактап жатат, Касиетти тебелеп дактап жатат? Сыйлыктар белектер : Республикалык алкакта өткөрүлгөн таймаштын жеӊүүчүлөрүнө: Баш байге — 7 ноутбук 1 командага жана даярдаган мугалимге ; 1-орунга — 7 ноутбук; 2-орунга — 14 планшет; 3-орунга — 14 телевизор. Сатылганов атындагы орто мектебин бүтүргөн. Ата деген, тартипсиздик кылганында, Сен ордуңа, азабын чеккен ата.

Next