Читать янка брыль маци. Апавяданні Янкі Брыля для дзяцей — Кароткі змест / Краткие содержания

Читать янка брыль маци Rating: 7,2/10 308 reviews

Янка Брыль. Маці

читать янка брыль маци

Прагудзе адзін, пасля ідзеш, пасля зноў стаіць ды гудзе, нібы нешта жывое, - так сумна, нават злавесна, усцішна мармычучы. Самыя першыя апавяданні для дзяцей вызначаюць суб'ектыўнае, апасродкаванае адлюстраванне жыцця з пазіцыі маленькага чалавека. Сапраўды, чалавек жыве не толькі сённяшнім днём, але і днём учарашнім, марамі, надзеямі, планамі. Прачытаўшы, аддзёр паперку, парваў яе на кавалачкі і сыпануў імі, нібы жменяй мякіны, камусьці нябачнаму ў вочы. Не думала аб тым, што не з адным толькі жахам глядзелі на іх паход сустрэчныя, - што вобраз яе засядзе ў сэрцы многіх мужчын горкім, няўмольным дакорам, што вочы і рукі яе ўспамінаць будуць нават дужыя людзі, выганяючы з душы апошні страх перад начной партызанскай атакай.

Next

Апавяданні Янкі Брыля для дзяцей — Кароткі змест / Краткие содержания

читать янка брыль маци

І яна жала, нікому нічога не кажучы. Весела ззяючая «вясёлка, як сімвал ціхага жыцця», «басаногія пастушкі і дамавіты пах торфу» - усё гэта дапамагае ўспомніць свае нялёгкае, багатае на перажыванні маленства. Хто можа гарантаваць, што нашы нашчадкі будуць лепш адносіцца да нашых магіл, чым мы сёння да магіл сваіх родных? Сын перастаў на момант «кляваць», зірнуў у той бок, куды яна паказвала. Бледны, без шапкі на лысіне, аброслы сівеючай шчэццю, ён упёрся ў немца скамянелымі вачыма і маўчаў. Праз дзень, халодным, золкім досвіткам, бліжэйшую да месца катастрофы вёску акружылі карнікі. Ганаровы член Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 1994.

Next

Янка Брыль. Маці

читать янка брыль маци

» Яе самаахвярнасць глыбока хвалюе. А малодшы, хоць і застаўся пры ей, трывожыць яе не менш, бо не сядзіць у хаце, а некуды знікае на цэлыя ночы. Усе іншыя жыхары сагнаны былі ў той канец вёскі, дзе стаяла старая вялізная адрына, - усё, што ўцалела ад калгаснай фермы. Ён пытаецца, хто ў вас там ёсць яшчэ? Па правай руцэ ўздымалася высокая града гасцінца, па левай час ад часу блізка гулі тэлеграфныя слупы. Пяць раніц дзяжурны жандар абшукваў яго і кожны раз аднолькава весела знаходзіў у кішэнях майстра тое самае крэсіва, самасад і кавалак чорнага хлеба. З цюцікам Мурзам ён не хацеў сам знацца, а вусаты кот Фядот і не глядзеў на Тупалу. Мы забываем святыя традыцыі нашых продкаў, якія заўсёды шанавалі памяць блізкіх ім людзей.

Next

Янка Брыль Memento mori Апавяданне

читать янка брыль маци

І яна рабіла адно - яшчэ як мама вучыла - малілася. Жнучы, яна стамлялася з кожным днём усё больш. Раўлі самалёты, ірваліся бомбы, грукаталі танкі, беглі па збожжы салдаты. Што ж, яны не баяліся яе нават так, як гэтых бяззбройных, знясіленых уцекачоў. Хавай іх, Божа, усіх трох ад куль, дай ім усім убачыць матчыну магілу! Мініяцюра гэта незвычайная, своеасаблівая, яна прасякнута пачуццямі і перажываннямі аўтара. Яна чула іх крокі - шорганне босых ног па жвіры, чула і цяжкае дыханне. Па сцежцы на траве абочыны пайшлі таксама: яна - спераду, ён - ззаду.

Next

Янка Брыль

читать янка брыль маци

Мала таго, каторы слабей пастаўлены, дык і ўсяго яго ці нахіліў, ці нават абярнуў зусім. Вельмі важным у апавяданні з'яўляецца паэтызацыя стваральнай працы, якая прыносіць радасць і задавальненне, адчуванне сваёй значнасці і неабходнасці людзям. Брыль скончыў польскую сямігодку і паступіў у Навагрудскую гімназію, але не змог вучыцца з-за матэрыяльных цяжкасцей. Істота ў скураным паліто і белай вязанай хустцы выклікала на твар крывое падабенства службова-інтымнай усмешкі. Можа, ён ім раўня - гэты твой гаспадар? Паблеклыя вочы яе глядзелі на свет з-пад нізка насунутай хусткі, здаецца, зусім абыякава. Пры выбары жанру, тэматыкі, вобразаў будучага твора пісьменнік звычайна кіруецца сваімі поглядамі, інтарэсамі, сваім густам.

Next

Янка Брыль Memento mori Апавяданне

читать янка брыль маци

Многія беларускія пісьменнікі вельмі глыбока раскрылі вобраз маці. Застаўся толькі страшны няголены твар чалавека з вялікімі вачыма. I таму трэба берагчы, шанаваць і любіць сваіх маці. Знешне суровая Іваніха поўная дабраты і заўсёды гатовая прыйсці на дапамогу маладой нявестцы. I яна рабіла адно - яшчэ як вучыла - малілася. Трымала яе ў сябе колькі можна было, а потым, калі стала небяспечна, адвяла ў іншую сям'ю, разам з якой дзяўчынка і пала ў партызанскі атрад.

Next

Янка Брыль. Memento mori

читать янка брыль маци

І на гасцінцы, і ў мястэчку, на ўсім - так добра знаёмым і якім жа кароткім цяпер - шляху ад роднай хаты да свежай ямы ў лапухах добрыя людзі бачылі яе пакутніцкі паход. Хлопчык Анатоль, маленькі партызан, паказвае Асе лясное жыццё-быццё. Яна перажывае боль і па сваіх сынах. Але жыццё не спыняе сваей плыні, і доказам гэтага з'яўляецца вобраз бусловай самкі, якая занята руплівай працай, вечным к лопатам усяго жывога - пра сваіх нашчадкаў. Спытайцеся, хто ў яго там ёсць. Пакуль яна ўзняла з падушкі галаву, пакуль у гэтай сівой проставалосай галаве сто разоў перавярнулася думка - хто гэта? «Зялёную школу», якую зрабілі партызаны для дзяцей пад адкрытым небам.

Next

Янка Брыль. Memento mori

читать янка брыль маци

Бацька і маці ў гэтым апавяданні паўстаюць як сапраўдныя педагогі. Нарадзіўся ў Адэсе ў сям'і чыгуначніка Антона Данілавіча Брыля. Рэдагаваў газету «Сцяг свабоды» Мірскага падпольнага райкома партыі і сатырычны лісток «Партызанскае жыга́ла». Пакуль яго падначаленыя заганялі вёску ў трое шырокіх варот драўлянай будыніны, ён стаяў трохі збоку, на ўзгорачку, і непрыемна моршчыўся ад дзікага крыку і плачу. .

Next