Фарханги номхои точики. Точик Кино Мехроб

Фарханги номхои точики Rating: 7,3/10 1536 reviews

Бузургони мусофир

фарханги номхои точики

Табиис,ки дар байни фархангхои бузург тафовут пайдо мешавад,ки назарие аст, аммо боз байни ин фархангхо умумият неу хаст, ва аз ин ру чунин фахмида мешавад,ки ахолии махалахо намоядаи як маданияту фарханг шуморида мешавад. Иқбол а-м пешомад, бахт, саодат. Далоили бисёре вучуд дорад, ки аз нажодгароии ифроти ё нозисм, бадбини ва ситез дар баробари эрониёни Вароруд ва хатто кушишхои генотсид ё катли оми фархангии ин мардум дар огози ахди Шурави ва хатто дар даврахои баъди хикоят мекунанд. Аз сентябри соли 2011 инҷониб муҳаррири ҳафтаномаи «Фараж» аст. Хамчун мухаррири варзидаи Гурухи эчодии «Симо» силсилабарномахои «Сарнавишт» аз хаёти мардони бузурги таърихи, онхое, ки чабри таърих зиёд дидаанд накл карда мешавад. Қобил а-м қабулкунанда, пазиранда, лоиқ, соҳибистеъдод. Бостон т-м қадим, кӯҳна, пештара.

Next

Последние новости Таджикистана(18.04.2017)Фехристи номхои точики

фарханги номхои точики

Мо ба ин восита хамдигарро хохем шинохт…. Danila Rastv - А Я Тебя Запомнил. Ваколатхои макомоти махаллии хокимияти давлати дар сохаи фарханг Макомоти махаллии хокимияти давлатй дар сохаи фарханг ваколатхои зерин доранд: — тахия, тасдик ва татбики барномахои рушди фарханг дар худуди марзию маъмурии дахлдор; — танзими фаъолияти муассисахои фархангии худуди марзию маъмурии дахлдор; — ташкили озмунхо, фестивалхо ва намоишхои вилоятй, шахри ва нохиявй; — эхё, хифз, нигахдорива истифодаи объектхои мероси таърихию фарханги; — пешниход намудани таклиф ба макомоти ваколатдор барои ба Фехристи давлатии объектхои мероси таърихию фарханги ворид намудани номи ёдгорихои дорои ахамияти таърихию фарханги; — мусоидат намудан ба рушди забон, адабиёт, санъати касби, танзими анъана ва расму оинхо; — амалинамудани дигар ваколатхое, ки конунгузории Чумхурии Точикистон муайян кардааст. Писари Ќосими Зулфиќоре, ки соли 37 ќурбони чинояти сиёсии коммунистї гашта буд ва Людмила Владимировна Успенская — забоншиноси Точик, ки умри азиз сарфи омўзишу тарѓиби забони мо кард. Дар шарк дар марохили гуногуни таърихи забонхои шаркии-эрони назири сугди, бохтари, хоразми, сагзи ва диг. Аз суи дигар, онхое, ки бо такия ба як рубоъии Саъди мехоханд, кидмати калимаи «точик»-ро собит кунанд, боз хам иштибох аст, зеро номи як кавм ё кабиларо наметавон ба унвони меъёр барои ном ниходан ба як забон баргузид.

Next

Eranshahr ایرانشهر Эроншахр: Шиносномаи Забони Порси ва хувияти чаълии он дар Точикистон

фарханги номхои точики

Камол а-м пуррагӣ, фазилат, ниҳоят, мунтаҳо. Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2012. Фаъолияти мехнатиашро аз газетаи «Комунна»-и нохияи Ленин огоз мекунад. Иброҳим а-м номи пайғамбар а ; ҳамдами Худо,бузург, олӣ. Аз моҳи сентябри соли 2010 то моҳи сентябри соли 2011 сармуҳаррири Оҷонсии иттилоотии TojNews буд. Муҳаррири бахши фароғатии нашрияи «Сабз дар сабз» 2003 , муҳррири бахши хабарии радиои «Ватан» августи 2004-декабри 2005 , муҳаррири идораи фароғатӣ ва мусиқии радиои «Ватан» январи 2006 то августи 2006 , муҳаррири бахши хабарии «Русское радио-Ориёно» сентябри соли 2006 то августи 2007 , журналист-продюсери радиои иттилоотии «Имрӯз» августи 2007 то феврали 2010 , хабарнигори ҳафтаномаи «Озодагон» марти 2010 то ҳоло.

Next

Eranshahr ایرانشهر Эроншахр: Шиносномаи Забони Порси ва хувияти чаълии он дар Точикистон

фарханги номхои точики

Масалан, фарханги амрикои, лотини, фарханги африкои, фарханги аврупои, фарханги осиёи ва гайра. Сайрам айни хол дар баробари корхои эчоди дар телевизион паи химояи рисолаи илмии худ дар мавзуи «Таърихияти насри Сотим Улугзода» мебошад. Макомоти давлати ва худидоракунии махалли метавонанд дар таъсиси ин захирахо хаммуассис бошанд. Мактаби миёнаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 21-и ноҳияро соли 1988 бомуваффақият хатм намуда, ба идораи рӯзномаи ноҳиявии «Набзи Файзобод» ба ҳайси мусаҳҳеҳ ба фаъолият оғоз менамояд. Маблаггузории сохаи фарханг хангоми тахияи бучет дар тамомисатххо дар сатри алохида нишон дода мешавад.

Next

фарханги номхои точики

фарханги номхои точики

Аълочии матбуоти Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2008. Дар сари мӯи сафедам коҳи Файзободи ман. Дарвокеъ ёфтахои бостоншиноси нишон медихад, ки шохони хахоманиши хеч гох дар садади тахмил кардани забони худ бар зердастони анэронии гайри-эрони худ набуданд ва чун як салтанати чахониро дар даст доштанд, ба ин далел хар кавму миллате, ки дар каламрави ин имперотури ба сар мебурд, хакки комил бар забони худ дошт. Сиёсати инвеститсиони дар сохаи фарханг Дар Чумхурии Точикистон барои гани гардондан ва инкишоф додани заминаи модди-техникии фарханг ба маблаггузории давлатии фарханг афзалият дода мешавад. Растяжка для самочувствия Автор: Роберт Те Издательство: Поппури Год выпуска: 2004 Страниц: 114 Формат: pdf Размер: 31. Бавиш т-м қазову қадар; қисмати азалӣ. Аз соли 1993 фаъолияти худро дар ширкатҳои ба бунёди газопровод ва нефтепровод машғул оғоз намуда, аз мутахассиси оддӣ то ба вазифаи директори генералӣ расидааст.

Next

Бузургони мусофир

фарханги номхои точики

В частности, модернизируется гидроэлектростанция «Сарбанд» на сумму 1,1 млрд. Маблагхо мувофики оинномаи муассисахои фарханг истифода мешаванд. Ин идда касонеанд, ки забони «точики»-ро як забони мустакил бар сари худ ва чудо аз форси медонанд. Қофия а-з пушти гардан, охири ҳар чизе;дар шеър калимаҳои ҳамшаклу ҳамоҳанг, ки дар охири мисраъ меоянд. За некоторое количество щелчков мыши программа просканирует ваш строгий диск и реестр Windows, в последствии чего даст вам перечень приложений, коие были неправильно деинсталлированы.

Next

фарханги номхои точики

фарханги номхои точики

Дурдона т-з дурри якто, азиз. Кайҳон т-м ҷаҳон, дунё, коинот. У вас кушать все возможности ускорить выпуск документации, обмениваться идеями с сослуживцами, оперативно исследовать иногда проектные идеи в интуитивной 3D-среде, а и еше адаптировать продукт для заключения ваших определенных задач. Я не хочу, чтобы другая узнала силу твоих рук. Саёхати кухсорро хеле меписандад ва дар варзиши намуди Каратэ-киокушинкай тамрин мекунад.

Next

'Номхои точики барои духтаро'

фарханги номхои точики

Комил а-м пурра, тамом, фозил, соҳибҳунар. » Практически 100 добавочных квестов. Сарватхои бурунмарзии фарханги ва таърихи халки точик Чумхурии Точикистон дар бобати баргардондани сарватхои фархангие, ки гайриконуни ба хоричи кишвар бурда шудаанд, сиёсати максаднок мегузаронад. Албатта дар ин нукта хам тардиде нест, ки порсихо ва модхо, ду кавми гарбии эрони дар мархилае кадимтар худ аз шарки Эрон ба гарб куч кардаанд, вале ин далел намешавад, бигуем ки онхо забонхои порсиву модиро бо худ ба гарб бурдаанд, зеро кабл аз замони хахоманишиён дар шарки Эрон ё худ Хуросону Вароруд хеч нишоне аз ин ду забони гарби дар даст нест. Бобак т-м шакли навозиши боб. Дар ин сол китоби Эдвард Холл «Култура как камуникация» ба табъ расида буд,ки бори аввал дар ин китоб истилохи «робитаи байнифаханги»-ро истифода намудааст. Он чо у аз дасти профессор Майрам Акаева хамсари Аскар Акаев диплом, китоби «Ситорахои илм» ва соядаст мегирад.

Next

Таъсисёби «Асосхои робитахои фарханги» — Мавзуҳои тоҷикӣ

фарханги номхои точики

Ваколати макомоти ваколатдори давлатии сохаи фарханг Дар Чумхурии Точикистон макомоти ваколатдори давлатии сохаи фарханг Вазорати фарханги Чумхурии Точикистон мебошад. Воќеан хофизи армантабори фаронсавї Шарл Азнавур забони арманиро намедонад ва Пулод Булбул — оѓлии озар сафири миллатхои худанд, дар Маскаву Порис. Зуфунун а-м соҳиби илму фазилатҳои бисёр. Ним соли дигар дар Кутаиси дар махбасхона махбусонро посбони мекунад. Худи хамон сол ба факултети филологияи Донишгохи давлатии омузгории Точикистон ба номи Кандил Чураев холо ба номи Садриддин Айни дохил мешавад. Дар гузоштани се рекорди ҷаҳонӣ оид ба васли қубурҳои газгузар дар як басти корӣ шахсан иштирок намудааст. Ва ё чандин кишвари Амрикои лотини ба хамон як забони испониёи харф мезананд ва хар кишвар барои забони худ номе чудогона чустучу накардааст.

Next