Сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним. Сочинение : Хто смяецца апошнім

Сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним Rating: 7,3/10 1466 reviews

Станоўчыя і адмоўныя героі камедыі Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім». Новые сочинения по русскому языку

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Не можа быць, каб вы, Аляксандр Пятровіч, такую бязглуздзіцу напісалі». Гарлахвацкі — невуч, які па блаце трапіў на пасаду дырэктара, — вырашае выкарыстаць сітуацыю ў сваіх інтарэсах. Дабрыян не спаў амаль усю ноч - ледзь не разрываўся ад званкоў тэлефон. Топики устные темы по английскому языку · Крылатые выражения · Учебники «з'есць. Еўтушэнка Добра смяецца той, хто смяецца апошнім. Гэтаму садзейнічалі ў нейкай ступені і іншыя супрацоўнікі: Чарнавус сваёй залішняй даверлівасцю, Туляга сваёй нерашучас- цю і баязлівасцю.

Next

Сачыненне Па Камедыі Хто Смяецца Апошнім

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Пісьменнік нецярпімы да тых, хто гоніцца за багаццем «не дзеля таго, каб рабіць дабро бліжнім, а каб нічога не рабіць, або - што яшчэ горш - каб шкодзіць. Востра перажываючы сваё становішча вучонагапарабка, Туляга паступова пазбаўляецца ўласцівага яму страху. Прыбавіла страху яшчэ і тое, што Туляга сапраўды некалі жыў у тым го- радзе, які гэты чалавек назваў. На ўсё жыццё шляхціц Завальня засвоіў урок бацькі: «добры лёс і ўладу над зямнымі скарбамі - дзеля бліжніх сваіх». Важную ролю ў п'есе адыгрывае Туляга.

Next

Сачыненне На Тэму Добра Смяецца Той Хто Смяецца Апошні

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Тэрыторыя любові і дабра - сумленная душа, авалодаць якой зло бяссільна. Толькі лічаным героям фантастычных апавяданняў Яна Баршчэўскага ўдалося перамагчы зло, усіх астатніх яно перамагло. Геніяльнае ў нашым грамадстве сёння пакуль што ў адчаі, бо ваяўнічая шэрасць і дурасць правяць баль. Як гаспадар становішча, Гарлахвацкі тэрарызуе, шальмуе, запалохвае сумленных вучоных, хапаючы іх мёртвай хваткай зусім невыпадкова драматург дае яму прозвішча Гарлахвацкі. », што азначае геніяльнасць яго аўтара.

Next

Сочинение : Хто смяецца апошнім

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Наташа падстроіла сітуацыю спецыяльна, каб выратаваць вучонага ад нечуванага націску людзей і даць яму магчымасць працягваць дослед. I вялікай платай, якую запатрабуе перамога дабра над злом, будуць і сумленныя сілы. Атрымаўшы загад зверху апублікаваць спіс сваіх навуковых прац, якіх у яго не было, Гарлахвацкі і тут не разгубіўся. Гэтымі вобразамі пісьменнік дае нам урокі аптымізму, пераконвае, што сілы дабра, калі яны дзейнічаюць супольна, заўсёды мацнейшыя за сілы зла. Можна скептычна ставіцца да «хітрага» плана дваранкі Юліі выдаць сябе за сялянку, закахаць у сябе франкамана і ненавісніка ўсяго нацыянальнага - Лятальскага, каб паўплываць на яго стаўленне да народа. Гэта такая ж аб'ектыўная данасць, як і тое, што на ўсялякую сілу ёсць другая сіла.

Next

Станоўчыя і адмоўныя героі камедыі Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім». Новые сочинения по русскому языку

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

V прамове Зёлкін кідаецца расхвальваць вялікія адкрыцці свайго начальніка, яго канструктыўны розум, даследчыцкія здольнасці. У адчаі Мурашка топіць сваё вынаходства, але з вады ўжо нясуцца гукі гімна «Слаўся! Ён адразу запрыкмеціў у ім падазронага і небяспечнага чалавека. «На свеце трэба быць асцярожным». Чалавек стане годным уладаром і зямных скарбаў, калі навучыцца пазнаваць і любіць духоўнае. Крапіва ў камедыі «Хто смяецца апошнім» вобразамі Левановіча і Веры пераканальна даводзіць, што перамога над злом магчыма толькі пры агульных намаганнях усіх сумленных і здаровых сіл у грамадстве. Драматургію Кандра- та Крапівы складаюць такія творы, як «Канец дружбы», «3 народам», «Людзі і д'яблы» і іншыя, але самай цікавай, на маю думку, з'яў- ляецца камедыя «Хто смяецца апошнім», напісаная ў тысяча дзевяцьсот трыццаць дзе- вятым годзе.

Next

Водгук на камедыю Кандрата Крапівы смяецца

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

I зараз дурні будуць вымяраць мудрасць іншых! У дасягненні жаданай мэты Гарлахвацкаму дапамагае малодшы навуковы супрацоўнік Зёлкін — падхалім, паклёпнік і пляткар. Дыскусія яўна зайшла ў тупік, але тут здарылася непрадбачанае. Падзеі пераносяцца на кватэру галоўнага героя. Пра чысціню душы і павінен быць пільны клопат чалавека. Аднак і ў творы гэта толькі завязка. I не для аднаго перыяду жыцця.

Next

Сочинение : Хто смяецца апошнім

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Так думае Зося, назіраючы цёплыя, шчырыя адносіны паміж сябрамі, знешне такімі рознымі, але аб'яднанымі агульным - сумленнасцю. Ад вагу і высакароднасць зло часам касуе з лёгкасцю, а вось з дасканалым розумам і супольнымі намаганнямі справядлівых сіл яму не справіцца. Добра смяецца той, хто смяецца апошн. Дабро толькі тады дабро, калі яно дзейснае, калі здольна абараніць сябе і справу, якой яно служыць. Сілы зла, як даводзіць Ян Баршчэўскі, «здольны пладзіцца, як звяры, бо людская злосць ім добрая паша».

Next

Сачыненне На Тэму Добра Смяецца Той Хто Смяецца Апошні

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Вобразам Юліі пісьменнік даводзіць, што для таго, каб дабро смяялася апошнім, недастаткова толькі высакародных намераў, адвагі і гатоўнасці рызыкаваць у імя перамогі над злом. Канфлікт К і н а м а с т а ц т в а: тэлефільм «Хто смяецца апошнім ». Да цёці Каці ён ставіцца звысоку. З гэтымі хваробамі медыцына справілася, і яны не перашкода для неўміручасці. Галоўным героем камедыі з'яўляецца Дзям'ян Дзям'янавіч Жлукта, які, каб пазбегнуць мабілізацыі і не трапіць на фронт, уцякае ў тылавы горад Н. Я хачу сказаць — добра, кал Четверг, 29 марта 2012 г. Мы называць твор фантастычным не сталі б, бо праблемы тут пастаўлены самыя рэальныя.

Next

Сачыненне На Тэму Добра Смяецца Той Хто Смяецца Апошні

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Сапраўды, на свеце ўсяму ёсць мяжа, і толькі зло і чалавечая подласць бязмежныя. Праблем выявілася яшчэ больш, чым раней. Сачыненне Па Камедыі Хто Смяецца Апошнім Як Сатырычны Твор Сюжэт камедыі просты: падзеі адбываюцца ў навукова- даследчым інстытуце геалогіі, ды- рэктарам якога з'яўляецца А. Пісьменнік сцвярджае таксама і магутную сілу слова, перасцерагае ўсіх, хто лічыць, што «слова - вецер, які не можа ані дапамагчы, ані, таксама, пашкодзіць». Імёны Гарлахвацкага, Зёлкіна, Тулягі, як і імёны шматлікіх гогалеўскіх і шчадрынскіх герояў, ператварыліся з уласных у агульныя.

Next

Сачыненне Па Камедыі Хто Смяецца Апошнім

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Разумеючы гэта, Зёлкін ловіць кожнае слова Гарлахвацкага, спадзею- чыся шляхам угодніцтва застацца ў інстытуце. Запалохаўшы Тулягу, Гарлахвацкі- прайдоха прымушае яго напісаць навуковую працу: «Вы напішаце, а я прачы- таю, праверу. Зноў сабраліся навукоўцы, каб прадоўжыць нараду і падвесці вынікі абмеркавання пытанняў, звязаных з чалавечай неўміручасцю. Невуцтва і шарлатанства Гарлахвацкага поўнасцю выкрываюцца ў канцы п'есы, калі на вучоным савеце слухаецца даклад «Новы від дагістарычнай жывёліны». Але размову падслухоўвае пляткар Зёлкін і перадае яе дырэктару інстытута Гарлахвацкаму.

Next