Мы з санькам у тыле ворага скачать. Учебник По Белорусской Литературе 6 Класс Читать

Мы з санькам у тыле ворага скачать Rating: 6,1/10 1728 reviews

Іван Сяркоў Мы з Санькам у тыле ворага

мы з санькам у тыле ворага скачать

Хто кошыкам, хто вядром, хто возам — і перацягнулі людзі ў свае хаты і двары амаль паўпоплаву. Мы з Санькам іх слухаем ды на вус матаем. Прывёз яе дзядзька Іван здалёк, з нейкіх хахлоў, і казалі людзі, што на руках насіў. Зараснікі дзядоўніку, крапівы, конскага шчаўя тут такія, хоць ваўкоў ганяй. Апошнія словы Скок не праспяваў, а, уздыхнуўшы, прагаварыў: Сцяг чырвоны ляжыць. Ногі Бусліка — нібы брыгадзірская казліна, якой мераюць поле.

Next

Учебник По Белорусской Литературе 6 Класс Читать

мы з санькам у тыле ворага скачать

Вы здесь: Главная Учебники Белоруссия 5 класс Учебное пособие для 5 класса общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения. На калгасны двор прывезлі немаведама адкуль палявую кухню. Беларуская літаратура 6 клас А. Ад гэтых буракоў ва ўсіх аж рукі адвальваюцца. Ад натугі ў суседа выступілі на шыі жылы і пачырванеў твар.

Next

Учебник По Белорусской Литературе 6 Класс Читать

мы з санькам у тыле ворага скачать

Толькі ўчора дзед абяцаў панакручваць нам вушы — у сад лазілі. На ёй людзі ехалі таксама на вайну — усе з торбамі. Тут мне захацелася растлумачыць, што каску, мабыць, куля ўсё ж не праб'е, але падышла бабуля і тузанула за рукаў. Людзі прыходзяць да Скока як на экскурсію: прыйдуць, паглядзяць яму, паківаюць галовамі — во, хвароба! Тут маці пачынае пла­каць і збіраць торбу. I тут яно як трэсне ды як гакне, дык мой назад потырч. Охотиться на саблезубых тигров в раскаленных пустынях прошлого.

Next

Худ. литература

мы з санькам у тыле ворага скачать

Але струна не лопаецца, і тонкі, чысты голас плавае над басамі: Толькі вырасла адна Кучарава вярба-а-а! Мой бацька густа дыміць цыгаркай і разважае: — Гэтага трэба было чакаць. Звычайна ў такіх выпадках бацька гаворыць, што мне няма чаго рабіць за сталом, а сёння прамаўчаў. Штаны на адной шлейцы з вялізным гузікам увесь час спаўзаюць, бо ў кішэні поўна асколкаў. Кажуць, у яго трухля­вая сярэдзіна. У Санькі радыё круглае і чорнае, як патэльня. Калі яма была гатова, бабуля нацягала з двара рознага ламачча — жэрдак, старых дошак — і пачала масціць перакрыцце.

Next

Худ. литература

мы з санькам у тыле ворага скачать

Стаміўшыся, яна садзіцца на лаўку, і па яе худых шчоках коцяцца слёзы. У яго вялікія будзёнаўскія вусы і сівая галава. Адарвалі абцугамі заднюю сценку скрынкі і ткнулі ўсярэдзіну свае насы. Тут маці, якая да гэтага ўсё набівалася гасцям, каб яны паспыталі то бліноў, то студзіны, моўчкі паднялася з-за стала і, закрываючыся ад людзей хусткай, выйшла ў сенцы. А цяпер там сядзяць хутаране: Пецька Смык і яго смыкаўцы. Самому ж кабанчыку хоць бы што.

Next

Учебник По Белорусской Литературе 6 Класс Читать

мы з санькам у тыле ворага скачать

Быццам і не бы­ло яму бамбёжкі, быццам начхаць яму і на дзірку, і на асколак. Некалькі год назад яму бервяном у лесе пераламала нагу. Як толькі чырвона-армейцы спыняюцца на прывал, Санька выносіць вядро з карцом, і мы цягаем з калодзежа ваду, поім стомленых, запыленых, спацелых байцоў. Там яна адмерала шырыню, даўжыню, наказала, куды кідаць зямлю, і наогул расказала, як што рабіць, быццам усё жыццё толькі тым і займалася, што капала бліндажы. Дык вось кум і кажа: «Дрэнь справы, Кірыла. Ён пачаў угаварваць бабулю разбурыць наш свінушнік і пакласці яго на бліндаж, а то, маўляў, як трапіць снарад ці міна, дык тут нам і капцы будуць.

Next

Учебник По Белорусской Литературе 6 Класс Читать

мы з санькам у тыле ворага скачать

Сіпяваючы, ён закідвае галаву ўгару, быццам певень п'е ваду. Не паспеў я ўцяміць, што гэта такое, як мяне здзьмула з ганка і пакаціла па двары. Убачыўшы, што нічога талковага не выкапалася, яны расчаравана разыходзяцца ў бакі. Адно толькі — бабуля не дазваляе на ім гарцаваць, баіцца, што пасціл праваліцца. А войска ідзе ўсё болей і болей. Супакоілася неба, патухлі пражэктары, толькі зарава пажараў гуляла над горадам. Зазвінелі разбітыя шыбы, загаласіла не сваім голасам бабуля.

Next

Худ. литература

мы з санькам у тыле ворага скачать

Там убачыш і новы цнік, і сырамятны раменьчык, і скрутачак медных дроцікаў — што хочаш. Мчаться к черному карлику, отдаленному от Земли на миллиарды световых лет, управляя быстрым, как мысль, звездолетом. Хутаране — гэта такія ж хлопцы, як і мы, толькі з Хутара. Раніцой мы з Санькам пайшлі глядзець, дзе упала бомба. Але іншымі сталі вяскоўцы, неспакойнымі, заклапочанымі, у вачах трывога, у размовах трывога. Яна дала мне ў рукі рыдлёўку, другую — Саньку, бо ён круціўся якраз на нашым двары, і павяла нас у канец агарода.

Next

Іван Сяркоў Мы з Санькам у тыле ворага

мы з санькам у тыле ворага скачать

Мабыць, таму і называюць яе не па бацьку, а проста так: цёця-Моця. Іван Сяркоў Мы з Санькам у тыле ворага 4. Дзед Мікалай пакратаў свае будзёнаўскія вусы, быц­цам хацеў праверыць, ці на месцы яны, і, глуха кашлянуўшы, адказаў: — Бог дасць не здарыцца. Коля і сам не адзін раз еў апалчэнскі суп, а потым хваліўся — смачна. Адно цяпер зразумела — вайна не пройдзе стараной, не міне нашай вёскі. Твар у бабулі гарбаносы, сухі, валасы густыя і чорныя, вочы зыркія, то насмешлівыя, то калючыя. Ён аж затанцаваў каля сваей будкі, бразгаючы ланцугом.

Next

Учебник По Белорусской Литературе 6 Класс Читать

мы з санькам у тыле ворага скачать

Верхаводзіць апалчэнцамі калгасны брыгадзір Максім Здор. Апрача нас з Санькам і Глыжкі тут былі Коля Бурэц, Міцька Ма­лах і яшчэ з дзесятак меншых хлапчукоў з нашай вуліцы. А ён насупіўся і таксама рвецца ў бой. Учебники по белорусской литературе за 6 класс. Над вёскай усё часцей равуць нямецкія самалёты.

Next