Скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым. Албарсты мени басты, анан мен аны бастым...

Скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым Rating: 9,3/10 556 reviews

Албарсты мени басты, анан мен аны бастым...

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Бир топ жылдар ушул теманы изилдеп көп адамдар менен сыр тартышып, ой толгоп пикирлешкенимде, алар жалапчылык менен ойношчулукту айыптап, жектеп, мунуң наадан мамиле экенин айтышканы менен, көпчүлүгүнүн ич күптүүсү бар экени, «ийне жеген иттей» «ичкени ирим, жегени желим» болуп жүргөнүн ызалана, туталана, ич күйө санааркай айтышып, түрдүү көз караштарын билдиришти. Көрсө, бечаранын жүрөгү түшүп, мээси бир аз мандемдүү болуп калыптыр дешет. Жабырлануучу кыз бул окуя болордон мурун жылгаяк тээп колун кокустатып алганын классташтарына айтканы да маалым болду. «Эл, кийин бузулду» деген көнүмүш көз караш бир жактуу. Менин жоош экенимди зулумдар байкап калышты көрүнөт.

Next

Мар БАЙЖИЕВ: Менин токочум (шедевр)

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Карылуу колдорундагы шыбакчынын калагына окшогон тактайчалары менен жер таянып жылып жүрөт. Карточка боюнча мага да нан берилет. Анткени: «көңүл деген бир уруу журт, өзүнө окшош уяттын» 34-б. «Өзүнүн чаркын билген, өзгөнүн наркын билет» болуп, граждандык нике жашоого ыңгайлуубу? Бул калтаарыткан чындык көптөргө тиешелүүдөй. Туура, жулуп алып качып кетишти.

Next

«Суктанып адамдыктын дүйнөсүнө»

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

«Бул жерде «момпосуйдан да таттуураак бирдеме сатып жаткандыр. Мен ага жакшылык кылгым келип, колумдагы падносту сундум. Үшкүрүнө сен дегендер — турмуштун улам түтөп… кемип жаткан чылымы… Нагызысың, нагызысың, нагызы! Көңүлдү эзген, кишини куураткан азаптар азайса кана?. Тиричилик жолунда «дайындуу бир чындык тилеп үйрөнгөн бу дайыны жок турмуш деген немеден», «кубаналбай колумдагы өмүргө. Эр болсо ошентсинчи, менден эмнени көрөр экен.


Next

Эл СЫНЫНА кабылып ХИТ же ИТ болгон ЭСТРАДА ырчылары

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Тимеле бир ырахат, лаззат болмок тигил муштум тийгенде өлүп берсең. Акын «Мекен алдында» ырында: «Сага төгүп айтып келем себебин, өлүп кайра тирилгенин ишеним» десе кайра сергек көңүлүнөн: «ой ойгонду дени таза, ниети түз жакшылыкка байыр ала ынанган» Күнгө табынуу деп сүйүнөт. «Ар ким өз колунан келгенин иштейт, согуш, ачарчылык» — деп аткандай түрү бар, бирок матрос эмнегедир унчукпай кайсактап, мени эч качан көрбөгөнсүп, башымдан алыс карады. «Башы оорубаган кудай менен иши жок». Аялзатынын таза ишенимин, ыйманын, үй-бүлө, сүйүүнү коргоосу, бүлөөдөгү кара жолтой тоскоолдуктарга нааразы болушу, акындын ички кредосу сыяктанат.


Next

Кожогелди Култегин ыр жыйнагы

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Анын сөөмөйүндө кичинекей сары чымчык конуп отурат. Мен көп жолу буландым кайгы-муңга чөнтөгүнүн түшкөнсүп жыртыгынан. Анын айрымдарынын чет-бучкагын чыгарып көрөлү. Эффект видео, тв на сознание малоокрепших реален. Анан «күндөрдүн бардыгынан көрөм сени, бийлигим унчукпоого жетет жалгыз».


Next

Алар уйкудан туруп эле болушкан. Соцтармакты дүң кылган 10 адам

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Ырдын багы кыргыз-башка чак келгей! Кызганыч деген чоң тоо, жоо чыгат. Ал мени көрүп, жаагы жап болду. Жанагыл чыгыштык кылуу, эриш бузууну башынан осол көрөм. Дал ушунусу менен Кыргызстан мусулман эместигин далилдеди. Үстүбүздө ээри оогон ат болуп, үрккөн бойдон мезгил ана баратат. Видео монтажды Элдияр Мадаким жасаган, үн режисеру Алым Турсунбаев.

Next

Алар уйкудан туруп эле болушкан. Соцтармакты дүң кылган 10 адам

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Баарында аялзатынын кастарлоочу асылдык касиети, керемет жан сыры, үнү тунук тазалыгы айжаркын чагылдырылган. Бир кошуна баланы аяп — жалынды, Ушак сөздү таратты анан ар кайда… Түндүккө айдап кетти атасын, катыгүн, Түк сөз айтпайт баласы аны эскерип. Чынында Роза Карагулованын ырларынын өз стили, үнү, өз интонациясы, тубаса багыты, көрөңгөлүү дүйнө таанымы, баардыгы менен айырмаланат. Көрсө чыныгы эркектер дагы бар турбайбы. Сама песня на кыргызском языке, но при этом сопровождается титрами на русском языке. Акылдуу жеткинчек Галкиндин айласын кетирип, элди да күлкүгө бөлөдү. Мисалы I have a pen I have an apple yh applepen деген сыяктуу.

Next

Кожогелди Култегин ыр жыйнагы

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Ар нерсенин эби, ченеми, жөнү бар эмеспи. Бирок ал бир заматта элге кеңири жайылып кетерин билген эмес. Катыгүн, эл бекеринен «ырылдашып жашаган үй-тозок» деп бекер айтышкан эмес. «Сүйүүнүн миңдеген жолу болот жана ар биринин өзүнчө жыргалы, кууралы, таалайы, шору, жарыгы, оору болот» К. Экинчи аялы оорулуу болуп калганда таштап баса берди. Эми өтө деле байкуш эмес дечи, анда деле бир кулач тил бар.

Next