Скачать видео жалын бий. Gulzada Гүлжигит Калыков

Скачать видео жалын бий Rating: 7,5/10 1133 reviews

Gulzada Гүлжигит Калыков

скачать видео жалын бий

Күлкү менен жашарып, Күн балдары аталып. Кайырма: Шумкар канат каккандай, Учуп бара жаткандай. Күүгө келип тилектен, Күйүп-жанып күн өткөн. . Бийлеп кары-жашыбыз, Бир кумарга баталык.


Next

Gulzada Гүлжигит Калыков

скачать видео жалын бий

Эр жигитке шайма-шай, Эргип бийле, карындаш. Жаның барда өчүрбө, Жалыныңды жүрөктөн. Байыркыдан жалын бий, Бактыбызга жанган бий. Өргө чапкан жалын жаш, Өтүп кетсе таңылбас. Жалпы тегиз бийлесек, Жалындасын ынтымак.

Next

Gulzada Гүлжигит Калыков

скачать видео жалын бий

Кандай адам тим турат, Талбай жүрөк булкунат. Кантип чыдап турасың, Карап четте бийлебей. Шарапаттуу дүйнөдөй, Шаңга кошул сүрдөбөй. Шат өмүргө жарык бол, Шам чырактай жагылган. Кайырма: Жарк эткендей чагылган, Жаралган бий жалындан. Башат алып кыргыздан, Бардыгына майрам бий.

Next

Gulzada Гүлжигит Калыков

скачать видео жалын бий

. . . . . .

Next

Скачать все песни Гулзада, Гулжигит Калыков Жалын Бий Жалын Бий из ВКонтакте и YouTube, всего 22 mp3

скачать видео жалын бий

. . . . . .

Next

Gulzada Гүлжигит Калыков

скачать видео жалын бий

. . . . . . .


Next

Скачать все песни Гулзада, Гулжигит Калыков Жалын Бий Жалын Бий из ВКонтакте и YouTube, всего 22 mp3

скачать видео жалын бий

. . . . . . .

Next

Gulzada Гүлжигит Калыков

скачать видео жалын бий

. . . . . .

Next

Gulzada Гүлжигит Калыков

скачать видео жалын бий

. . . . . . .


Next

Gulzada Гүлжигит Калыков

скачать видео жалын бий

. . . . . .

Next