Аллар жинсий аъзолари тузилиши. Қизингиз келажакда она бўлади. Буни ёдда тутинг! » Ўзбекистон янгиликлари

Аллар жинсий аъзолари тузилиши Rating: 6,7/10 368 reviews

скачать браузер для телевизора самсунг

аллар жинсий аъзолари тузилиши

Суяк тўқимасининг тараққиёти остеогистогенез , регенерацияси ва ёшга кўра ўзгаришлари. Бачадондан дисфункционал кон кетиш клиникаси, ташхиси, киёсий ташхиси. Госпитализация ва мутахассисга йулланма бериш мезонлари. Жинсий алокада жинсий аъзолардан табиий фойдаланилади. Бачадон танаси олдинга, симфизга бироз энгашган бачадон антеверзияси , бўйнига нисбатан бачадон антефлексияси , бу бурчак олдинга очилган.

Next

скачать браузер для телевизора самсунг

аллар жинсий аъзолари тузилиши

Жинсий жиҳатдан етуклик даврида тухумдонларда ой сари тухум ҳужайралар ритмик равишда етилиб бориб, уруғланишга яроқли бўлиб қолади ва қорин бўшлиғига чиқиб туради. Бачадон бўшлиғи учбурчак шаклида бўлиб, устки бурчакларига бачадон найларининг тешиклари очилади. Янги туғилган чақалоқнинг калла суяги. Биринчи фазада кичик ўсиш фазасида 1-тартибли овоцит ўлчамларининг секин катталашуви кузатилади овоцитлар бундай ҳолатда кўп йиллаб ётади. Бу пайтда ўғил болада жинсий мойиллик аста-секин пайдо бўла бошлайди. Шиллиқ қаватдаги ҳужайралар шишиб катталашади. Синусоид гемокапиллярлар: тузилиши, ҳужайралари, ўзига хос хусусиятлари.

Next

скачать браузер для телевизора самсунг

аллар жинсий аъзолари тузилиши

Шиллиқ қават қалинлашган, худди ҳомиладорликдаги децидуал ҳужайраларга ўхшаб кетади. Теоретический анализ применения дистанционного обучения в вузе и разработка теоретического обоснования для внедрения в до курса «Педагогика. Айрим хужайраларда фаол тузилмалар сони ва уларнинг хажми камаяди. Агар уруғланиш бўлса, унда функционал, яъни менструация олди даври 6—8 ҳафта давом этади, бу билан йўлдошнинг тараққиётига имкон беради. Неонатал скрининг текшируви карийб бутун дунёда кенг таркалган булиб, Японияда 10 тадан ортик касалликка, Узбекистонда Тугма гипотиреоз, Фенилкетонурия касалликларига оммавий Галактоземия ва Муковисцидоз касалликларига селектив текширувлар утказилади. Бирламчи нейросенсор ва иккиламчи эпителиосенсор ҳужайралар. Тери ва унинг хосилалари Тери, тараққиёти ва морфо-функционал тавсифи.

Next

Ички жинсий аъзолар

аллар жинсий аъзолари тузилиши

Ҳужайранинг таркибий қисмлари: плазмолемма, цитоплазма, ядро; цитоплазма тузилмалари: органеллалар, киритмалар, улар турлари, вазифалари, гиалоплазма, цитоплазма тузилмаларининг ўзаро муносабатлари. Ҳужайра элементларидан макрофаглар ва ретикуляр ҳужайралар кўп қисмини ташкил қилади Булардан ташқари, цитоплазмасида гликоген парчалари ва липопротеид киритмаларини тутувчи алоҳида йирик ҳужайралар — децидуал ҳужайралар учрайди. Бош мия нервлари: ўзаклари, нерв толалари таркиби, иннервация соҳалари. Дерманинг сўрғичли ва тўрсимон қаватлари, уларнинг тузилиши ва аҳамияти. Бу хужайраларга ядро жойлашган соҳанинг губазсимон кўтарилиб туриши хосдир. Донасиз лейкоцитлар: лимфоцитлар, турлари, иммунитетдаги роли.

Next

скачать браузер для телевизора самсунг

аллар жинсий аъзолари тузилиши

Эркаклар жинсий тизими бир жуфт уруғдон ва уруғ олиб келувчи чиқарувчи найлар, простата бези, уруғ пуфакчалари ва жинсий олат каби аъзолардан иборат. Хужайра апикал соҳаси кам миқлорда ўсимталар- микроворсинкалар тутади. Менструация даври эндометрийнинг қон билан таъминланишидаги муҳим ўзгаришлари билан бирга рўй беради. Менструациядан 9—10 кун ўтгандан кейин сут безларининг ўсиши янгитдан бошланади. Аёллар жинсий аъзоларининг умумий тавсифи, тараққиётининг ўзига хос хусусиятлари. Касалликни канча эрта аниблаб даволаш шунча тез бошланса хеч кандай касаллик белгилари пайдо булмайди, болада тенгдошларидан оркада колиши кузатилмайди.

Next

Ички жинсий аъзолар

аллар жинсий аъзолари тузилиши

Ампуляр қисмга келганда, алоҳида мушак ҳужайралар тўплами ҳам учрайди. Бундай ҳолатда аёллар хрмиладор бўла олмайдилар. Чиқарув найлари бир қаватли эпителий билан қопланган. Нефрон проксимал қисмида реабсорбция облигант - бирламчи сийдиқлан моддаларнинг қайта сўрилиши кузатилади. Секретор даврида унинг безларида секретор жараёнлар зўрайиб, кўп микдорда шиллиқ ажралиши кузатилади. Киста юмалоқ тузилма бўлиб, цилиндрик ёки кубсимон кислотаси тутувчи сероз суюклиқ бўлади.

Next

скачать браузер для телевизора самсунг

аллар жинсий аъзолари тузилиши

Мимика мушакларининг нутқ вақтидаги иштироки. Оғиз бўшлиғи ва унинг ҳосилалари, тараққиёти, умумий тавсифи. Бачадон шиллиқ пардаси менструация ва овуляция билан боғлиқ бўлган циклик ўзгаришларга учрайди. Бу эпителий икки хил ҳужайралардан иборат 1 апикал юзасида стереоцилийлар тутувчи, ўзининг эркин юзаси билан жинсий қопламнинг текис юзасини ҳосил қилувчи баланд призматик ҳужайралар ҳамда 2 майда оралиқ ҳужайралар. Бу билан улар репродуктив ва гормонал фаолият кўрсатадилар. Қалқонсимон ва қалқонсимон олди безлари, тараққиёти, тузилиши, гормонлари, вазифалари.

Next

Ички жинсий аъзолар

аллар жинсий аъзолари тузилиши

Бўғим ҳаракати анализи ўқ ва сатҳлар атрофидаги ҳаракатлар. Бачадон — ичида ҳомила тараққиёти ўтадиган ичи бўш мушак орган. Уруғдон бўлагининг учида эгри бугри уруғ найчалари тўғри каналларга ўтиб, уруғдон турини ҳосил қилиб, улардан олиб чиқувчи найларга бошланади. Иккинчидан фенестрли эндотелий, ўтказувчан базал мембрана, тешикчаларга эга бўлган подоцитлар улар фильтрацион тўсиқни ҳосил қилади бирламчи сийдик фильтрацияси учун морфологик асос бўлади. Оналар ён дафтарига Ҳайз бошланишидан бир йил олдин қизалоқнинг бўйи бирдан 10-12 ойда 8 сантиметргача ўсиши кузатилади. Фақат афсуски, ҳаётда бу ҳаммага ҳам бирдек насиб этавермайди… Акушер-гинекологларнинг таъкидлашича, бепуштлик дардининг боши, аёл репродуктив саломатлигининг аксарият муаммолари айнан болаликка бориб тақалади.


Next

Навоий вилоят ва бола маркази хакида

аллар жинсий аъзолари тузилиши

Бундан ташқари, сўрғич атрофи дермасида радиал ётувчи мушак тутамларининг қисқаришидан сўрғич бўртиб туради. Қорачиқ симптоми динамикада кўрилиб қуйидагича белгиланади: +, ++, +++, ++++. Скелет тоғай ва суяк тўқималари Скелет тўқималари: умумий тавсифи, туркумлари. Уруғланиш жараёнида тухум ва уруғ ҳужайраларининг қўшилиб ҳомила тараққий этишида ҳар бир тур учун ҳос бўлган жинсий ҳужайраларнинг хромасомалар сони соматик ҳужайраларга нисбатан икки баробар кам бўлиши билан ифодаланади. Асосий бойламлар бачадоннинг пастки бўлимидан чаноқнинг ён деворларига қараб боради, бачадон-қовуқ бойламлари ҳам бачадоннинг пастки бўлимидан бошланиб, олдинги томонга, қовуққа қараб боради, бачадон-қовуқ бойламлари ҳам бачадокнинг пастки бўлимидан бошланиб, олдинги томонга, қовуққа қараб боради ва сўнгра қовуқ-қов бойламлари тарзида симфизга қадар давом этади. Бачадон даврий равишда ҳар 24—30 кунда тухум ҳужайрасини қабул қилишга тайёрланади. Бувисига айтаман, ўғил ўстирган тушунтиради» деган гапларни эшитамиз.

Next