Бахтир оила китоби pdf. PDF

Бахтир оила китоби pdf Rating: 8,2/10 1248 reviews

PDF

бахтир оила китоби pdf

Ба хамин тарик , муносибатҳои ичтимои — сиёсии давраи мазкурро дар Осиёи Миёна ҳамчун муносибатҳои гузариш аз сохти ибтидоии чамоати ба сохти чамъиятии синфи маънидод кардан мумкин аст. Дар ин муддат дар фанҳои анатомия, физиология ва гигиена тағйиротҳои гуногун ба амал омадаанд. Таркиби иҷтимоии зардуштионро ба се гурӯҳи зайл ҷудо мекунад; 1 Рӯҳониён ба сардори пешвоиёнашон - мубадон. Зани хуб нисбати оилаи худ ғамхорӣ мекунад. Баъзе олимон акида доранд, Ки таксимоти ичтимои ба давраи умумияти хиндуэрони дахл дорад ва аз ин сабаб кобили таваччух нест ; дигарон бошанд ,ба даври асоснок муътакиданд ,Ки он инъикоскунандаи хакакати дар замони пайдоиши «Авесто» ва баъдтар вучуддоштаи таърихи мебошад,аз ин ру ,ҳангоми тачдиди чамъияти «Авесто» бояд ба мадди назар дошта шавад. Ин қисмати Авесто пурсишҳои Зардушт ва посухҳои фаро мегирад. Он вақт Авесто ба 1200 фрагард, яъне 1200 боб ҷудо мешуд.

Next

дўстим, нима қилдик Ватан китоби, Иқбол Мирзо

бахтир оила китоби pdf

Ба фармудаи «Кассе, ки гандум мекорад, тухми неки мекорад, вақте ки гандумро барои кӯфтан омода месозад, девонро арак пахш мекунад, вақте ки онро ба осиёб мебарад, девон безобита мешавад, вақте ки хамирро барои пухтан тайёр мекунад, девон аз тарс ба доду фигон меояд». Таҳлили «Готхо» аз ҷихати ичтимои —сиёси дар ин бобат корҳои В. Нусхаи дуюмро ба Юнон бурданд ва онҷо нобуд гашт. В қилган дуолар, Исми Аъзам дуолари…. Аммо агар дини шавҳар дигар бошад-чӣ? Боғлар, ҳиёбонлар, экин далалари, полиз, ўтлоқ, ихота дарахтлари ва одам томонидан яратилган бошқа экосистемалар-сунъий экосистемалар,. Омeзиши забонҳои Эронии миёна, аз он ҷумла забонҳои мурда хоразмӣ, суғдӣ, хутану сакоӣ ва забонҳои зиндаи Эронии Шарқӣ низ аҳамияти бисёр калон дошт. Муаллифи ин китоб аз кулли устодони мактабҳои ҳамагонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ирсол намудани фикру ақидаҳои худ оид ба китоби чопшудаи соли 2001 сипосгузор аст ва дар навбати худ ба қадри имкон ҳамаи камбудиҳои пешниҳодшударо дар китоби нав ислоҳ намудааст.

Next

дўстим, нима қилдик Ватан китоби, Иқбол Мирзо

бахтир оила китоби pdf

Гершевия исбот кардааст, истилохи мазкур эзиди нигахбони хонадорониз ифода мекунад, ки мувофики тасаввуроти кадимии мардуми рус оми «парии хонаги»- ро гирифтааст. Аз ин лиҳоз зарур донистем, ки ба хонандагони гиромӣ ин навигариҳоро дар китоби мазкур ҷой диҳем. Ба онҳо ёрдам кунед, то фаҳманд, ки чаро бояд ба шумо гӯш диҳанд ; нигаред ба. Матни пурраи Авасторо дар замони забткориҳои сухтанд. Надонистани сохтори ин ё он узв, хусусияти кори вай сабабҳои пайдошавии бемориҳои гуногун ва фароҳам наовардани шароити муътадили кории онҳо мегардад. Китоб аз рўи барномаи таълимӣ барои мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, ки Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, навишта шудааст.

Next

Авесто — Википедия

бахтир оила китоби pdf

Яҳува ба ҳама бо як чашм нигоҳ мекунад. Барои ҳамин бо касоне дӯстӣ кунед, ки Яҳуваро дӯст медоранд. Илмест, ки функсияи ҳамаи узвҳои баданро дар пуррагӣ ва алоҳидагӣ меомўзад. Кабила «вис» аз якчанд гурухҳои бизоатманд иборат буд, сардори кабила «виспати» ном дошт. Авесто бар замми усули дин ва аҳкоми ойини зардуштӣ, русуму воҷиботи он дуову ниёишҳо, руйдодҳои таърихиро низ фаро мегирад. Оид ба мавкеи чунин гуруххо, аз чумла, гилаи Зардушт шаходат медихад: «Бизоатмандон ва муттафикон аз ман ру тофтанд, чамоа нисбат ба ман номехрубон аст, ҳамчунон ки шахриёрони дуругпарасти кишвархо номехрубонанд» «Ясно»-и 46,1 33. Энди бундай қиламиз, мен эшакдан тушмай тураман, сен ҳамма қариндошларингни уйидан бирма-бир чақириб келаверасан, мен уларга бир гапни тайинлаб кетавераман.

Next

Чӣ гуна Китоби Муқаддас ба оилаҳо кӯмак расонда метавонад?

бахтир оила китоби pdf

Худо ба ҳар як аъзои оила чӣ вазифа додааст? «Эй фарзандон, ба падару модари худ. Вазни файли китобхо аз 0,5 то 14 мб. Нахустин бор Авесто дар замони Дорои I 522-486 пеш аз милод таҳрир гардида, ба қайди китобат дароварда шуда буд. Агар зан ин тавр рафтор кунад, шавҳараш нисбати дини ӯ эҳтиром пайдо мекунад. Зан бояд як шавҳар ва шавҳар бояд як зан дошта бошад Масалҳо 5:15—21;.

Next

«Бахтиёр оила» китоби қайта нашр этилди

бахтир оила китоби pdf

Чаро фарзандон бояд ба падару модарашон гӯш диҳанд? Сўзларни хинд ёзувида бериш имкониятимиз чекланган. Шавҳар ҳамеша бояд бо зани худ меҳрубон бошад, ӯро ҳимоя кунад, нисбати ӯ ғамхор бошад ва ҳеҷ гоҳ ба вай зарар нарасонад. Ин дӯстӣ ба ӯ ва оилааш ранҷу азоби зиёд овард Ҳастӣ 34:1, 2. Ҳамчунин шумо дили падару модаратонро хурсанд месозед Масалҳо 1:8; 6:20; 23:22—25. Падару модарон, шумо ӯҳдадоред, ки фарзандони худро муҳофизат кунед. Зеро ки ҳеҷ кас ҳаргиз ҷисми худро бад намебинад, балки онро ғизо медиҳад ва гарм мекунад.


Next

Авесто — Википедия

бахтир оила китоби pdf

Уларни ўқир экансиз, кўнглингизда қадрдон туйғулар ифор сочишига, кўз олдингизда беқиёс Ўзбекистоннинг жаннатий манзаралари намоён бўлишига ишонамиз. Истилохи ифодакунандаи ин гунна шурохо «ханчамана» буд ,Ки дар забони тоҷики ба шакли «анчуман» боки мондааст. Энгелс кайд мекунад ,лашкаркашиҳои горатгарона мавкеи сипахсолорон ва пешвоенро боз хам баланд менамуд. Падару модарон чӣ ӯҳдадорӣ доранд? Ин аз он сабаб аст, ки мавқеи забони араби имрузҳо дар рушди илму техника мавқеъи зиёдро надорад. Аксари вай сарвари виса кабила ва оилаи худ мебошад. Тансиҳатӣ бахту саодати ҳар як фард буда, шарти асосии ривоҷ додани самаранокии меҳнати шахс, пуриқтидор намудани иқтисодиёти мамлакат ва фаровонии халқ мебошад. Авасто барои мо, тоҷикону эрониён, мукаддас аст, на барои он ки китоби динист, балки барои он ки осори қадимтарини хаттии гузаштагони мо ба ҳисоб меравад.

Next

Бан = Ван ﺑﺍﺑﺍَ бобо ─

бахтир оила китоби pdf

Чӣ ба ҷавонон ёрдам мекунад, ки ба васвасаҳо нигоҳ накарда ба Худо содиқ монанд? Дар дохили обшина тадричан нобаробарии молумулки меафзуд. Дар поён китобҳои дарсии мактаббачагон оиди Забони Араби барои шумо гирд оварда шудааст ва гирифтани онҳо ройгон мебошад. Анвар Шукуров ҳикояларида ўзи эшитган, кўрган воқеалар ва одамлар ҳақида ёзади. Ин дар натиҷа ба шумо, оилаатон ва Яҳува дарду азоби бисёр оварда метавонад Масалҳо 17:21, 25. Аммо Китоби Муқаддас мегӯяд, ки «завҷа аз шавҳараш набарояд» ва «шавҳар завҷаашро талоқ надиҳад». Аксаран дар кисматҳои кадимтарини «Авесто» «дахйу» ба маънии хамон гуна «давлатчахое» буд ,ки тибки манбаъҳои ошури , дар мидия вучуд доштанд ,яъне иттиҳодияҳои минтакавие буданд, ки на ҳамчун давлат ,балки ҳамчун ташкилотҳои бузурги кабилави амал мекарданд В.

Next