Кыргыз Маданияты Реферат. Маданият деген эмне?

Кыргыз Маданияты Реферат Rating: 7,9/10 566 reviews

Тарых жана маданият

Кыргыз Маданияты Реферат

Жарандык абалдын актыларын жазууну нотариат жагынан жол-жоболоштуруу мамлекеттик тилде, зарыл болгон учурларда - расмий тилде жүзөгө ашырылат. Республиканын чегинен тышкары дарекке жөнөтүлгөн кат-кабарлар расмий тилде же тиешелүү чет тилдерде көрсөтүлөт. Изилдөөлөр көрсөткөндөй ботойлор маани-маңызы боюнча ич-ара бири-биринен айырмаланышат. Маданияттын нагыз маанисин жана элдин жашоосундагы оордун, ошондой эле анын эмне ү ч ү н зарыл экендигин учурда айкындап-ачып бере турган олуттуу маселе болуп турат. Кыргызстанка разработала новую методику преподавания кыргызского языка Разработана современная авторская методика преподавания кыргызского языка как второго, так и иностранного.

Next

Кыргыз Элинин Маданияты Реферат

Кыргыз Маданияты Реферат

Ичке үндүүлөр катышып түзүлгөн сөздөрдө жана муундарда к тамгасы орточул к ки тыбышын билдирет: кедей, кекилик, кийим, кичинекей, көгүчкөн, күлкү, ичке, айыпкер, эшик. Мындан улам шаардыктардын 90 пайыздан ашыгы ооз эки сүйлөшүүдө жарымын орусча, жарымын кыргызча соктура беришет. Бир нече жолу угуп отуруп эмне жөнүндө ыр болуш керек экенин элестетем. Кеп маданиятына тийешел Религиозные воззрения кыргызов, под стать своей древней, сложной и « Ислам маданияты » отражает не только проблемы разви тия ислама в. Демек, акыркы 25 жылдын тарыхы да окуяларга бай болду, аны калыс талдоо аракетинин өзү дагы кыйла каршылыктарга дуушар болору шексиз.

Next

topikicyber

Кыргыз Маданияты Реферат

Солго Куу уул саруу, кушчу, мундуз, басыз, чо. Мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын жана башка мамлекеттик уюмдардын жетекчилери өз кызматкерлеринин мамлекеттик тилди үйрөнүшүнө шарт түзөт, иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүн камсыз кылат. «Камбаркандын» негизги белгилери — анын жай ойнолушу, бош толгоосу, моюн күүсүнүн өзгөчөлүктөрү, обондун терең философиялык мааниси болуп эсептелет. Ошондой эле хакастар, тувалыктарда да шоор ойнолот. Эки күндүн биринде деле концерт бере берсем болот.

Next

«Чулдур» тилибиз качан дулдул тил болот? — Кыргыз маданият борбору

Кыргыз Маданияты Реферат

Маселен, Бишкек шаарында Жусуп Мамай каза болгондон кийин 2014-жылдын кулжа июнь айында манасчылардын 'Манастын' үзүндүлөрүн аткаруусу менен коштолгон эскерүү жыйыны болду. Ошондо туура түшүнүп, оңдоп берет. Кыргыз Республикасынын тарыхы жана маданияты 80ден ашык этникалык топтун өкүлдөрүн бириктирген калк сыяктуу көп кырдуу. Балким баары заманга жараша өзгөрүп жаткандыр. Речь идет о методиках изучения, если вы в курсе, что это такое.

Next

Кылым Карыткан Кыргыз Тили Реферат

Кыргыз Маданияты Реферат

Обусловленность функци Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Многие из фигурирующих в научной литературе попыток классификации. Ошондуктан ал Манас атка конуп, ички жети канды, сырткы жети канды бириктирип, он төрт кандын башын кошуп, ошол кезде кыргызга бир тамшанып кала турган айкөл турмушту таап бергендин өзү эле жалгыз эле жоону жеңип, жоону алып коюп эле эмес мээ менен, акыл менен адамдардын башын кошуу жагы дагы Манастын идеясы, руху, өзүнүн сөздөрүнөн чыгат экен. Кирешем… Көпчүлүк ырчылар сыяктуу эле кээде тойлорго барам. Дүйнөдөгү каржы кризисин алдын-ала жоромол кылып айткандыгы менен өзүн көшөкөрлөрүнө мактаткан мурдагы мамлекет башчыбыз бар. В древнейших источниках о нем нет упоминаний, и современные. Андай ырлар бүгүн угулуп, эртең унутулуп калат.

Next

Тарых жана маданият

Кыргыз Маданияты Реферат

Чыгармачыл адам жакшы ыр жаратыш үчүн жакшы маанай, тынчтык, илхам келиш керек. Сүрөттөрдүн ичинен эл куудулу Шаршен Термечиковдун өзү бир жагы комуз, бир жагы казактын домбурасын чаап алып чертип отурган сүрөтү окурмандарды кайдыгер калтырбайт. Элдин өнүгүү башатында руханий-маданий ишмердүүлүк турганда гана коом адилеттүү теӊ салмактуулукка жетет. Jun 21, 2007 - методы сбора эмпирических данных: комплексная диагностика социальной креативности опросник «Креативность» Н. Основные виды форм р Понятие, признаки и виды правовых отношений.

Next

Кыргыз элдик музыкасы

Кыргыз Маданияты Реферат

Көчмөн цивилизация кылымдар бою басып өткөн салттуу коомдо маданияттын өзгөчө түрү өнүгүп жүрүп отурган. Баатырлар Жусупка аян бергендигин билгенден кийин атасы Мамай айылдагыларды чакырып, бир козу союп, элдин батасын алат. Кыргыз урууларын бир кандыкка бириктирген баатыр. Азыркы маданият министри тууралуу айтсам, чыныгы кыргыз деп жүрөгү соккон, маданиятты баалай билген адам. Анын тамыры адамдын түшүнүгүндө жана руханий жетилгендигинде уюп жатат.

Next

Кыргызстан Маданияты Реферат

Кыргыз Маданияты Реферат

Улуу муундагы ырчылар азыр жаштар минтип ырдап жатат, тигиндей басып жатат дей бергенибиз деле туура эместир. Улуу жибек жолунун таманында жайгашкан Баласагын шаарында башка да даңазалуу аалымдар жашагандыгын орто кылымдарда ас-Самани, Йакут, Катиб Челеби сыяктуу мусулман окумуштуулар эскеришкен. Ж тамгасынын жазылышы Кыргыз тилиндеги ж тыбышы менен орус тилинен кабыл алынган сөздөрдөгү ж тыбышынын айтылышы бири-бирине туура келбесе да, бул эки тыбыш бир гана тамга аркылуу берилет: жашыл, желек, жигит, жолборс, жөнөкөй, жумшак, жүн, жыгач, жандарм, жюри, пейзаж, мажбур, муктаж. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилдин иштеши анын аймагында башка тилдердин пайдаланылышына жолтоо болбойт. Эмгек гана ийгиликке тепкич боло алат.

Next