Мирзо турсунзода тифл мондам аз ту модар. Модари хушназарам, ҳар назарам ҳадяи туст...

Мирзо турсунзода тифл мондам аз ту модар Rating: 9,7/10 1530 reviews

ЧОРДАРД

мирзо турсунзода тифл мондам аз ту модар

Тоза мекардӣ барои хеш роҳи охират, Рӯ ба кӯйи охират бо илтиҷо гап мезадӣ. Ту гул ҳастиву буят мекунам ман. Масалан, Лоиқ калимаю ибораҳои « гули аввалбаҳор», « сарчаш- мадор»: Аё модар , мадори ман ту будӣ, Гули аввалбаҳори манн ту будӣ, Нахушкад чашмаи шеъру сурудам, Зи бас сарчашмалори манн ту будӣ. Зи деҳа рӯзи дигар рахт баста Бишуд шоир ба роҳи худ равона. Он замон давлат нақша дошт, ки бояд иҷро мекардем. Модарам, дар сари хашму ғазабам, Бар сари гарму тани ғарқи табам. Тирукамон Дирӯз баъди борон тирукамон баромад, Байроқи навбаҳорон партавфишон баромад.

Next

Шеърхо дар васфи Модар

мирзо турсунзода тифл мондам аз ту модар

Сабукбунёд мисли гирдбодӣ, Туро аз хокпошиҳо ҳазар не. Боз медорад зи домони ту, модар, Кӯдаки бо ранҷҳо, бехобиҳо парвардаи ту. Дар ҳисоби ситораҳои фазо Бе ту кардам хато, Ситораи ман. Ваноғучош баччагӣ, Ба ёд оваранд боз. Назирӣ ва дигаронро ба хотир биёред. Зиндаӣ, эй модари ошуфтаҷонам, зиндаӣ, Дар равонам, дар ғазалҳои равонам зиндаӣ.

Next

ЧОРДАРД

мирзо турсунзода тифл мондам аз ту модар

Оташи ишқ ба чашмат як дам, Ҷилвае карду саробе гардид. Дар диёре, ки бувад Зеботар аз боғи биҳишт, Гурҷиёнро кӯҳ маъво буд Сангин сарнавивдт. Ман дар раҳи ту намудаам паргори, То аз хати ман бурун қадам нагзорӣ. Стихотворение в честь Матерей на Таджикском языке Сад ҷону дил фидои як муддаои модар, Фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар. Ҷононаи офтобпартав, Аз талъати хеш, эй маҳи нав, Партавфикани ҳаёти мо шав, Мебош ба мо рафиқу пайрав, То ҷон ба ишорате супорам. Назарро ба чашмони сиёҳи ту кунам. Магар худои ман аст ӯ, ки то аз ӯ дурам, Зи худ баромада ғарқи «худо, худо» шудаам.

Next

Лоиқ Шералӣ. Модарнома

мирзо турсунзода тифл мондам аз ту модар

Агар мастам, агар ҳушёр, агар хобам, агар бедор, — Ба сӯйи ту бувад рӯйи суҷудам, меҳан, ай меҳан! Яке дарди чӣ хоҳад буд имрӯз, Яке дарди чӣ хоҳад буд фардо; Яке дарди кӣ меорӣ ба дунё, Варо рӯзӣ чию қисмат чӣ ранг аст; Яке дарди чӣ ояд пеши роҳаш, Ки одам моҳию дунё наҳанг аст. Бисозӣ чор афзораш муҳайё Ба ҳукми чор фасли зиндагонӣ, Ки андар чорроҳи ҷустуҷӯҳо Намонад нобалад ё бенишоне. Чун бингарам бар дигарон наёбам Ҳеҷ, он зебоие, ки мисли турост. Ман аз ту розиям, то зиндагонӣ ҳаст, Магар аз ман ризоӣ ту? Қаноат: «пойдор», «ҳайкали меҳру вафодорӣ», «ҷаҳондор», «модархудо»: Худоёни заминӣ ҳамчу ҳайкал вожгун гаштанд, Бале ту пойдорӣ, ҳайкали меҳру вафодорӣ. Бигзаранд аз паҳлуи ту мардумон Гоҳ боло, гоҳ поён, Гаҳ савора, гаҳ пиёда Бо такопӯйи зиёда.


Next

Эй хома, зи рози дилам огоҳ шуди

мирзо турсунзода тифл мондам аз ту модар

Эй, он ки ту аз гузаштаат дорӣ ҳазар, Бар нафъи худат бар дигарон орй зарар. Пайдо ба нигоҳиву ба дил пинҳонӣ, Механдй, вале ба чашми ман гирёнӣ, Ҳайрони туям, ки бо чунин занҳолӣ Аз шохи фалак ситора меафшонӣ. Ту мерасӣ ба дар ин лаҳза гӯйиён гӯшам Фақат ба тах- тахи дар шуд, чаро намеойӣ? Модар зи барои як лаби нон Нони ҳама хешу ақрабо пухт. Агарчи зодагони ту барои рӯзгори саъду бобарганд, Вале, афсӯс, ағлаб тӯъмаи марганд… Пилони кори ту ҳар рӯз афзояд, Чӣ сон заҳдони ту «фахри замон» зояд, Чӣ гуна қаҳрамон зояд? Дар ин фикрам, ки дасте пеш ояд Ва ман ногаҳ кушоям пар ба сӯят. Шастсола шудиву кӯдаки навзодй, Якумр бигуфтй дод аз бедодй.

Next

Маро ҳунарам хор накард: розҳои ногуфтаи Ҷ. Муродов

мирзо турсунзода тифл мондам аз ту модар

Эй лӯъбати фарзона биё дигар ту , Эй дилбари ҷонона биё дигар ту. То намонад дасту пои баста дар гаҳвора танҳо, Дошт ӯ аз домани ту вақти ҷое рафтани ту. Донӣ ту магар, ки ҳеҷ гоҳе Дар ҳаҷри ту тоқате надорам? Аз ту, ай чашмаи ҷӯшони гуноҳ, Шояд он беҳ, ки бипарҳезам ман. Дасти ту то бар сарам буд, Будам эмин аз қазои осмонӣ. Ҳамон бинои баланде Ватан бувад номаш, Ба хишти ҷони падар шуд, чаро намеойӣ? Ман аз он рӯз, эй модар, Ман аз он рӯз то имрӯзу то ҳастам Зи мардум қарздорастам.


Next

Стихи на таджикском языке

мирзо турсунзода тифл мондам аз ту модар

Гоҳ гирён, гоҳ хандон кардаӣ, Тифли шӯхи рӯзгорам, асри ман. Гар шуд аз ҷаври шумо хонаи Мӯре вайрон, Хонаи хеш муҳол аст, ки обод кунед. Барои даъват намудани Амиршоҳи Субҳон дар базму ҷашнворахо метавонед бо ин рақам дар тамос бишавед : +992 880000083 Ба канал обуна шавед ва аз савту навои Субхони Саид бе баҳра намонед. Дар ин набарди тан ба тан, Расид ёди он ҷавон. Чу дар он орзуи синаҳои доғ-доғи модарон дарҷ аст, Чу дар он меҳру ёди ҷумлаи қурбониён дарҷ аст. Сабз агар монад замин дар чор фасл, Сабз монад сабзаҳои гӯри ту. Гар пас аз мурдан биёӣ бар сари болини ман, Зинда хоҳам шуд ба бӯят, гар намедонӣ, бидон.

Next

Стихи на таджикском языке

мирзо турсунзода тифл мондам аз ту модар

Аз ин рӯ модари пири башар аз туст домангир Туро чун соягаҳ Дар бистари бемор мебинам. Пеши дар истодаӣ ҳайрону лол, Оҳ мегӯӣ, ки рӯзат пур шуда… Рӯзу шаб варзидӣ фарзандони худ, То ҳама бошанд ҷонбози Ватан. Ӯ ба ҷанговарон қувваю қудрати нав, саломатию нерӯи тоза ва умри дубора мебахшид. Болои Хатин садо намуданд, Қосиди баҳори тоза буданд. Ё раб, ту гилам сириштаи ман чи кунам? Мебаройӣ пешвозам синакӯбон, модарам, Бесиришку бесадо гирёну хандон, модарам. Боқӣ Раҳимзода зан — модарро чун«сар - чашмаи ашъор», Муҳаммадҷон Раҳимӣ «шамъи базморо», Сайдалӣ Вализода «боғи муроду бахти рахшон», Ширин Бунёд чун «шоҳсутуни кохии умед», Лоиқ «беҳтар аз мардон» мешиносанд. Гар ҳазор сол умр бинам ман, Зиндаги бе ёри ҷонон чи бошад? Ин роҳи дарози агбаро тай кардам, Дар ҳар ваҷабаш диле чу ман сарсон аст.

Next

ЧОРДАРД

мирзо турсунзода тифл мондам аз ту модар

Ду фасли сол ранҷи ман, Хазону навбаҳори ман. Чун дилбари ман дар паи озори манӣ? Шири покат буд позаҳри ҳама носурҳо, Боз ҳам аз дарди дарди бедаво гап мезадӣ. Дар сафҳаи рӯзгори пурхушку тарам То ҷумлаи пурхато навиштӣ, донам. Як бор табиатам ҷавонӣ бахшад. Эй моҳ, агар мисли шакар ханда кунӣ, Гӯям чу нигори шаҳдгуфтори манӣ. Рӯзе, ки фитад тани фигорам, чй аҷаб, Дар синаи хоки ин диёрам, чй аҷаб? Шӯълавар дар ҳаво, Ситораи ман! Дилам андар фазои зиндагии рафта аз дастам Зи нав парвоз мехоҳад, Чунон парвоз мехоҳад, Ки гӯйӣ ман на дар рӯйи замини пургунаҳ бошам, Ки гӯйӣ ман шабаҳ бошам… Шеър гуфтам ба ҳаққи ту, модар, Ҳамдеҳон хондаву нафаҳмида, Хонда кӯри намакҳаром маро, Пеши ту омаданд шӯрида, Ки туро Лоиқат — ҷигарбандат Бахудо, дар газет баровардаст. Чун мор ниҳон ба қалби мо неш занӣ, Хандиву бигӯӣ, ки ту он мор наӣ.

Next