Гдз по кыргызскому языку за 7 класс мамытов. Гдз По Кыргызскому Языку 8 Класс С.Ибрагимов Электронная версия

Гдз по кыргызскому языку за 7 класс мамытов Rating: 8,1/10 560 reviews

Гдз По Кыргызскому Языку 8 Класс С.Ибрагимов Электронная версия

гдз по кыргызскому языку за 7 класс мамытов

А «Аялдар айнеги» б «Алга» в «Алкоо» г «Мумие» д «Белегим» К. А «Курманбек» б «Каныбек» в «Азоого чалма» г «Эл ырчысы» д «Карачач» «Узак жол» повестиндеги Урманбет кимдин атын тартып алган? А «Шабдан казалы», Шабданга б «Урпукан», суйгонуно в «Устанын аялынын кошогу», устага г «Румкан», баласына д «Грунья Савельевнага», нянясына К. . А 257 б 2742 в 7500 г 500000 д 250000 Б. А Ысык-Кол б Нарын в Талас г Ош д Чуй 7. Маликовдун биринчи ыры кандай аталат, ал кайсы газетага жарыяланган? Жантошевтин эн алгачкы драмасы кайсы? А Омурбекти б Ысманды в Бокончуну г Эшимди д Тарпанбайды Барпынын орозо жонундогу кандай ыры бар? А «Бороондуу куну» б «Кен Суу» в «Мариям менен кол боюнда» г «Мезгил учат» д «Ажар» К.

Next

Гдз По Кыргызскому Языку 8 Класс С.Ибрагимов Электронная версия

гдз по кыргызскому языку за 7 класс мамытов

Маликов томондо кайсы калемдеши жонундо эскертет? Тыныстановго кайсы жылы профсоюздук наам берилген? Солтоноев жараткан поэма-арманды белгиле, ал кимге арналган? Томонку ыр кайсы акындын омур баянына тиешелуу? А кытай б калмак в дунган г уйгур д озбек «Саманчынын жолундагы» аттарды уурдаган, согуштан качып келген каармандын аты ким? «Ал кетип, айла бутуп турган чакта, Кочкордо саясы жок бир топ бакта, Мен-ондо, Иним-солдо, сен-ортодо, Ийрилип, жардамы жок, жаттык ачка. Элебаевдин прозалык чыгармаларынын ичинен кайсынысы автобиографиялык чыгарма? Баялиновдун эн алгачкы жазган ырын белгиле. А Абдыгул б Темиркул в Жекшенкул г Кемиркул д Жапаркул «Олуп тирилгендер» поэмасындагы башкы кармандын аты ким? Элебаев кайсы жылы дуйнодон кайткан? А «Кайгылуу Какей» б «Карачач» в «Академиялык кечелер» Г «Суткор» д «Садыр» Аалынын 1970-жылы сатуудан алынып, орттолгон жыйнагын белгиле. Тыныстановдун драмалык чыгармасы кайсы, белгиле. Токомбаевдин «Жараланган журок» повестинде Бектурган карыя догурсуп олтурган кайсы каарманды озун тиру арбакка, уйун мурзого салыштырат? А бала Курмандын б Ыбыкенин в Байзактын г Чонколдун д Мамирмазиндин «Манас» эпосунун мативиндеги «28 баатыр» атту поэманын автору ким? Баялиновдун кайсы чыгармасы чех тилине которулган? Тыныстанов «Кандуу жылдарда» Жунуш, Нуржандарга Алымкулдун олгонун ким угузат? А Жоодар б Жапар в Сапар г Турар д Айдар Келгинбай кайсы улуттагы элдин арасында жашаган? А «Зарыгам», «Эркин-Тоо» б «Октябрьдын келген кези», «Эркин-Тоо» В «Шандан журок», «Комек» г «Бугинки кун», «Орис» д «Жазгы талаа», «Эркин-Тоо» «Анарбайдын копуросу» чыгармасындагы каармандардын бири, инженер жигит ким? «Ошолор концертке арнап кочо-кочолорго жабыштырган афишанын эн корунуктуу жерине «Жаш куудул, акын … да катышат» да бадырайта жазып койчубуз».

Next

Гдз По Кыргызскому Языку 8 Класс С.Ибрагимов Электронная версия

гдз по кыргызскому языку за 7 класс мамытов

» А «Ал эми жетим эмес» б «Ажар» в «Мурат» г «Курман жылга» д «Кол боюнда» 6. А «Кыйын кезен» б «Бороонду куну» в «Зарлык» г «Узак жол» д «Алыскы тоодон» 8. А Толок б Токо в Мурат г Ашым д Антон Кыргыз адабиятында повесть жанры кайсы чыгармадан башталат? А 1932-ж б 1933-ж в 1934-ж г 1935-ж д 1936-ж 2. А «Сопу» б «Бузук» в «Эмне бар бул жерде» г «Кун» д «Ушакчы» «Суйгонуно кошула албады», «Уйлонуудон качты» ангемелери кимдин калемине таандык? «Ажар» повестинде кайсы тарыхый учур чагылдырылган? Касымалы Жантошев агартуу майданында мугалим болуп, кыргызстандын кайсы аймагында иштеген? А Кыястын б Кулчоронун в Канчоронун г Сейтектин д Сарыбайдын Кашкарлык Махмуддун «Турк тилдеринин создугундо» канча турк созу камтылган? «…Жакыпбек жигиттери менен абышка, кемпирди моокуму канганча аябай урду да, кылчайбастан, оз жолу менен журуп кете берди. А «Кожожаш» б «Эр Тоштук» в «Манас» г «Курманбек» д «Эр Табылды» А. А Доолотказы б Мамбетказы в Султангазы г Бекказы д Жээнказы 11-класс Арстанбек Буйлаш уулу кайсы эпосту айта билген? А «Боордоштор» б «Кол боюнда» в « Курман жылга» г «Мурат» д «Ал эми жетим эмес» К.


Next

Гдз По Кыргызскому Языку 8 Класс С.Ибрагимов Электронная версия

гдз по кыргызскому языку за 7 класс мамытов

. . . . . .

Next

Тесты по Кыргызскому языку

гдз по кыргызскому языку за 7 класс мамытов

. . . . . . .

Next

Тесты по Кыргызскому языку

гдз по кыргызскому языку за 7 класс мамытов

. . . . . .

Next

Тесты по Кыргызскому языку

гдз по кыргызскому языку за 7 класс мамытов

. . . . .

Next

Гдз По Кыргызскому Языку 8 Класс С.Ибрагимов Электронная версия

гдз по кыргызскому языку за 7 класс мамытов

. . . . . . .

Next

Гдз По Кыргызскому Языку 8 Класс С.Ибрагимов Электронная версия

гдз по кыргызскому языку за 7 класс мамытов

. . . . .

Next