Хто смяецца апошним сачыненне. Сачыненне Вобраз Тулягі У Камедыі Кандрата Крапівы Хто Смяецца Апошнім

Хто смяецца апошним сачыненне Rating: 9,8/10 1755 reviews

Сочинение : Хто смяецца апошнім

хто смяецца апошним сачыненне

С той поры прошло немало времени, но, как смогли убедиться пришедшие на просмотр спектакля, актуальности она не потеряла. Туляга пакутуе ад сваёй палахлівасці, горка прызнаецца, што праз гэту рысу характару не паважае самога сябе. Пытаецца ў Тулягі, што за чалавек дырэктар, які ён вучоны. Прыбіральшчыца расказвае пра перапалоханага Тулягу. Менавіта яна садзейнічае нічаслівай развязцы ў камедыі. Зёлкін хоча паглядзець у замочную шчыліну, што робіцца ў кабінеце, жанчына смяецца з яго.

Next

Сачыненне на творчасці Кандрата Крапіва

хто смяецца апошним сачыненне

Увесь бруд, выліты Гарлахвацкім на нявінныя галовы Тулягі, Чарнавуса і Веры, выліты менавіта рукамі гэтага плеткара. Вобразы — носьбіты аўтарскай К і н а м а с т а ц т в а: тэлефільм «Хто смяецца апошнім ». Туляга просіць Нічыпара знайсці якую- небудзь костку, толькі вялікую і не вельмі свежую. Гэта сцэнічны вобраз Гарлахвацкага, сатырычны характар якога набываў у бліскучым выкананні Леаніда Рахленкі абагулены. Незнаёмая жанчына і ёй паведамляе, з кім там зачыніўся Гарлахвацкі. На пытанне дырэктара, ці можа ён гэта даказаць, Зёлкін адказвае: «Няхай ён раней паспрабуе даказаць, што гэта няпраўда».

Next

Хто Смяецца Апошнім Вобраз Зелкина

хто смяецца апошним сачыненне

Яны абодва не ведаюць, што гэта ніякая не навуковая праца. Гэты твор Кандрата Крапівы поўнасцю адлю- строўвае атмасферу, якая панавала на тэрыторыі нашай краіны ў канцы трыццатых гадоў, калі аднаго даносу на сумленнага чалавека было да- статкова, каб пазбавіць яго жыцця або на доўгія гады адправіць у лагер, абвінаваціўшы ў здра- дзе Радзіме. Трагедыя і ў жыцці, і ў мастацтве вызначаецца балем сатаны, як трыумф жыцця — перамогай дабра. Незвычайнай таленавітасцю і вастрынёй сацыяльных праблем, у ёй узнятых, вызначаецца камедыя М. Хто смяецца апошнім» Кандрат Крапіва - Супярэчлівасць характару Тулягі -. Страх з'яўляец-ца галоўнай перашкодай да мэты на працягу ўсяго жыцця.

Next

Сачыненне на творчасці Кандрата Крапіва

хто смяецца апошним сачыненне

Пасля таго, як Гарлахвацкі зачытаў працу, усім стала зразумела, што ўяўляе сабою гэты чалавек як вучоны. Галоўны ўрок Юліі ўсім нам не столькі ў тым, што яна сваім «хітрым» планам паўплывала на франкамана Лятальскага, а ў тым, што яна вывела на чыстую ваду Банавантуру Выкрутача. Наша захапленне сяброўствам Яраша і Шыковіча, герояў рамана «Сэрца на далоні», нельга лепш выказаць, як праз усведамленне Зосі: «Заўсёды хораша ад іх вось такой дружбы». Але ў той жа час драматург услаўляе вучоных, якія сваёй працай прыносяць вялікую карысць дзяржаве. Посольство Беларуси в России — Новости — Актуально 4 февраля 2.

Next

Сачыненне На Тэму Добра Смяецца Той Хто Смяецца Апошні

хто смяецца апошним сачыненне

Яны спакойна яго выслухалі, паспачувалі і паабяцалі падтрымку. I вялікай платай, якую запатрабуе перамога дабра над злом, будуць і сумленныя сілы. Там, дзе занядбана духоўнасць, пладзіцца зло і становіцца ваяўнічым. А Гарлахвацкі не толькі з работы яго не зніме, а наадварот — найлепшы яго прыяцель, чулы і велікадушны. Драматург славіць высакароднасць і здольнасць людзей дапамагчы іншаму ў сітуацыі, якая можа быць небяспечнай для іх саміх.

Next

Хто смяецца апошнім

хто смяецца апошним сачыненне

Потым ідзе з гэтым да Гарлахвацкага, называе прычыны, чаму так здарылася: Чарнавус мае за мяжой брата, збіраецца рабіць геалагічную здымку ў прыгранічным раёне, кніга, напісаная ім, шкодніцкая. Адмоўнымі ў п'есе з'яўляюцца вобразы Аляксандра Пятровіча Гарлахвацкага, Зёлкіна і яго жонкі. Вобраз «свінтуса грандыёзуса», Невуцтва і падхалімства Зёлкіна найболып ярка праяўляюцца ў сцэне абароны. Вобразам Чарнавуса пісьменнік славіць прафесіяналізм, адданае служэнне справе і адначасова папярэджвае, што філасофія «мая хата з краю» можа нашкодзіць і таму, хто яе прытрымліваецца, і справе, якой служыць адцаны і сумленны чалавек. Кандрата Крапівы, Мі ха ся Зарэцкага, Кузьмы Чорнага, Язэпа. Аўтар з сімпатыяй малюе Тулягу і шчыра спачувае яму.

Next

Сачыненне на творчасці Кандрата Крапіва

хто смяецца апошним сачыненне

Магчыма, каранi яе у былым жыццi Тулягi, прывучанага слухацца начальства, нiкому не пярэчыць, быць пакорлiвым. У час размовы даведваецца, што ў вучонага ёсць дачка-студэнтка. Кандрат Крапіва ў ка-медыі выкрыў несправядлівасць, парушэнне прынцы-паў жыцця. Пачуўшы лацінскую назву «свінтус грандыёзус», Чарнавус называе дырэктара прайдзісветам і авантурыстам. Гарлахвацкі загадвае ёй пачакаць з паўгадзінкі, а сам запрашае Зіну Зёлкіну.

Next

Сачыненне смяецца Кандрата Крапівы

хто смяецца апошним сачыненне

На конкретных примерах изучается вопрос о связях европейской литературы и творческого наследия Яна Барщевского. Бюракраты павялічылі і без таго непамерна раздутыя штаты і адкрываюць ужо «інстытут мудраметрыі», заручыўшыся тым, што мудрамер у іх ужо ёсць. Добра смяецца той, хто смяецца апошнім. Выявы зла бываюць розныя, але асабліва небяспечныя для грамадства «аслы на ваяводстве» — дурні, што дапялі пэўных вяршынь улады. Чарнавус Аляксандр Пятровіч — прафесар. Кожны чалавек павiнен займаць месца суразмерна са сваiмi магчымасцямi.

Next